The Alexandra Institute // Cases // Små steder – store oplevelser

Små steder – store oplevelser

Case

Små steder – store oplevelser

Vi har hjulpet Labyrinthia, Daugbjerg Kalkgruber og Hjejlen med en ny fælles profil

Vores observationer bidrog med viden om hvilke fællestræk og fælles værdier, der kunne styrkes gennem et fælles markedsføringskoncept.

De tre midtjyske attraktioner Hjejlen, Daugbjerg Kalkgruber og Labyrinthia indgik med hjælp fra Alexandra Instituttet en strategisk alliance om markedsføring via en ny fælles hjemmeside.

Hjemmesiden skulle målrettes primært mod udenlandske gæster, men også mod danske gæster, som søger oplevelsessteder ud over de sædvanlige.

I forbindelse med udvikling af et fælles webbaseret markedsføringskoncept for små oplevelsessteder bidrog Alexandra Instituttet bl.a. med:

  • En undersøgelse af de tre oplevelsessteders nuværende markedsføringsstrategi og markedsføringstiltag, webbaserede og trykte medier og en analyse af, hvilket billede og hvilke forventninger, det umiddelbart kan give turisterne. 
  • At give ny viden til alle tre steder, som de hver for sig kan anvende i deres fremtidige markedsføring, da vores analyser viste, at de tre steder ikke på nuværende tidspunkt giver turisterne det optimale billede af, hvad de kan tilbyde. Alexandra Instituttet bidrog dog først og fremmest med helt ny viden om, hvilke fællestræk og hvilke fælles værdier der var, som kunne styrkes gennem et fælles webbaseret markedsføringskoncept.

Attraktionerne vil markedsføre sig sammen som Danmarks Offbeat Attraktioner. Offbeat er engelsk og betyder usædvanlig, ukonventionel og særpræget. Og det er netop, hvad attraktionerne hver især er, sammenlignet med sædvanlige oplevelsessteder.

På basis af feltstudier, etnografiske observationer og interviews har Alexandra Instituttet fundet deres fælles værdier. Værdierne er bl.a. overskuelighed, autenticitet, naturlighed, det historiske og noget familien kan være sammen om. Ud fra disse værdier har Alexandra både anbefalet en ændret markedsføring for de tre attraktioner, samtidig med at man for hvert sted har givet en række konkrete forslag til hvordan man kan optimere turisternes oplevelse af stedet.

I arbejdet er der brugt nogle af de metoder, som Center for New Ways of Working anvender i kontormiljøer og på videnarbejdspladser.

F.eks. har centerets medarbejdere i deres etnografiske observationer “leget turister” og fulgt med gæsterne rundt for at observere hvad de taler om, hvordan børn og voksne oplever stedet sammen, hvordan man bruger skiltningen osv. Det gav en overraskende ny indsigt.

Især de etnografiske observationer har givet meget input til hver af de tre attraktioner, både til overordnet markedsføring, værdier og viden om turisterne til helt konkrete forbedringer af oplevelserne.

En sammenstilling af det billede, markedsføringsmaterialet gav af de tre oplevelsessteder, blev sammenholdt med og udfordret af etnografiske observationer og analyser på alle tre oplevelsessteder. Der blev gennemført flere dages etnografiske analyser, hvor det blev studeret, hvilken adfærd turisterne udviste og hvordan de anvendte de forskellige elementer og aktiviteter på hvert oplevelsessted. Desuden blev ca. 35 turister interviewet på hvert sted (ca. 100 i alt) med følgende 4 spørgsmål:

  • Hvordan de havde fundet frem til stedet (web, brochure, kom forbi, været her før mv.)?
  • Hvorfor de havde valgt det sted?
  • Hvordan de havde oplevet stedet?
  • Eventuelle forslag til forbedringer (markedsføring, aktiviteter, nye tiltag)?

På baggrund af analysen af markedsføringsstrategien de tre steder, de etnografiske analyser af attraktionerne og processerne og resultaterne af interviewene udviklede Alexandra Instituttet nogle temaer til hvert enkelt oplevelsessted, som gav hvert sted input både til at nytænke det billede, de udfordringer og de forventninger, den nuværende markedsføringsstrategi skabte, og udvikle et fælles grundlag for et nyt markedsføringskoncept baseret på de fællestræk, Alexandra Instituttet havde identificeret gennem de etnografiske analyser.

Skal vi hjælpe med at finde de fælles værdier i jeres organisation?

Så kontakt os!

Kontakt
Distinguished Organisation Analyst
People, Technology and Business Lab
+45 23 38 20 52
Profilbillede af Eva Bjerum Se profil
.