Alexandra Instituttet A/S // Cases // SIMAP - Secure Information Management and Processing

SIMAP - Secure Information Management and Processing

Case

SIMAP - Secure Information Management and Processing

Sikre benchmarking- og auktionsløsninger

Med avanceret kryptografi kan man samkøre data uden at afsløre private oplysninger.

Hvordan kan man i praksis samkøre data fra forskellige kilder uden at kompromittere hemmelig information?

Den udfordring har forskningsprojektet SIMAP - Secure Information Management and Processing givet generelle og konkrete løsninger på.

SIMAP-projektet gav generelle og konkrete løsninger på det fundamentale problem at kombinere hemmelig viden, uden at hemmelighederne kompromitteres.

Projektet spændte fra grundforskning til kørende prototyper og satte en ny standard for, hvor sikkert og effektivt hemmelig viden kan kombineres.

SIMAP-projektet fandt sted i et tæt samarbejde mellem tre forskningsfelter:

  1. Kryptologi som tilvejebringer det tekniske fundament.
  2. Informationsøkonomi som abstrakt beskriver anvendelserne, dvs. undersøger hvorledes dette fundament bedst kan anvendes til at realisere de ønskede anvendelser.
  3. Programmeringssprog som binder kryptologi og informationsøkonomi sammen ved at gøre det lettere at anvende de kryptografiske primitiver til at realisere de ønskede anvendelser i kørende software på en sikker måde.

Projektets løsninger er baseret på Secure Multiparty Computation (SMC).

Det primære forskningsudbytte af SIMAP-projektet er verdens første større anvendelse af Secure Multiparty Computation.

Dette er ligeledes beskrevet i artiklen:

Multiparty Computation Goes Live. Thirteenth International Conference on Financial Crypto and Data Security ‘09 (FC’09). Barbados, 2009, Peter Bogetoft, Dan Lund Christensen, Ivan Damgård, Martin Geisler, Thomas Jakobsen, Mikkel Krøigaard, Janus Dam Nielsen, Jesper Buus Nielsen, Kurt Nielsen, Jakob Illeborg Pagter, Michael Schwartzbach, and Tomas Toft.

Anvendelserne er mange og omfatter potentielt alle situationer, hvor hemmelig information er involveret.

Eksempler er samkøring af personlige informationer fra forskellige kilder (f.eks. databasesamkøring), benchmarking af relaterede virksomheder med læring eller motivering for øje, eller auktioner som netop har til formål at koordinere privat information for at bestemme den rette fordeling og pris af de udbudte varer.

Projektet har ført til etableringen af et spin-off firma, Partisia Market Design, med Alexandra Instituttet som medejer.

Copenhagen Business School

Danisco

Københavns Universitet

Aarhus Universitet - Datalogisk Institut

 

Projektet blev finansieret af Det Strategiske Forskningsråd - Vækstteknologier.

Vi har leveret en løsning til
de danske sukkerroeauktioner.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
Head of Security Lab, PhD
Security Lab
+45 24 26 99 11
Profilbillede af Gert Læssøe Mikkelsen Se profil
.