The Alexandra Institute // Cases // Sikkerheds- og privacyværktøjer

Sikkerheds- og privacyværktøjer

Case

Sikkerheds- og privacyværktøjer

Få styr på sikkerheds- og privacyværktøjerne

Vi hjælper danske virksomheder med at designe it-sikkerheden ind i løsningen, uden at det går ud over forretningen.

It-sikkerhed og privacy bliver en stadig større udfordring for danske virksomheder, fordi det kræver ændrede processer, nye værktøjer og specialistkompetencer. Specielt SMV’er er udfordret, fordi de udsættes for samme it-sikkerhedskrav som store virksomheder, men de har ikke kapacitet til at opbygge deres egne specialistkompetencer.

Projektet Sikkerheds- og privacyværktøjer har fokus på at udvikle viden og værktøjer, der skal hjælpe danske virksomheder med at drive og styrke deres forretning på trods af udfordringerne inden for it-sikkerhed og privacy.

Projektet tager afsæt i Alexandra Instituttets stærke kompetencer inden for it-sikkerhed og suppleres med specialiseret viden fra DELTA og DBI om hardware og brugeradfærd.

Danske virksomheder bliver udfordret på to fronter:

Den ene er megatrends som cloud, big data, internet-of-things (IoT) og bring-your-own-device (BYOD). Det betyder, at sikkerhedsløsninger i langt højere grad skal beskytte data, uafhængigt af hvor de er, og hvad de bruges til. Sikkerheden skal være designet ind i løsningen fra starten. 

Den anden er øgede krav fra lovgivningen, herunder EU’s nye persondataforordning. Nationalt lægges der op til, at danske virksomheder kan gennemgå et såkaldt sikkerhedstjek. 

Målgruppen er en stor del af alle danske virksomheder, ikke mindst SMV’er, på tværs af brancher. Det er dels brugervirksomheder, der har brug for at vælge de rigtige løsninger for at leve op til kunders og myndigheders krav, dels leverandørvirksomheder, som ønsker at lave innovative it-løsninger.

Hovedaktiviteterne i projektet Sikkerheds- og privacyværktøjer består af kompetenceudvikling inden for sikkerhed og privacy. Det kan f.eks. være:

  • Analyse og kortlægning af cybersikkerhedsstandarder på verdensplan
  • Identifikation af branchers udfordringer med produktsikkerhed
  • Produktscreenings (som f.eks. sikker mail, sikker fildeling)
  • Forsvarlige og kosteffektive sikkerhedsanalyser (i stil med innovationstjek)
  • Brugervenlige løsninger, der understøtter sikker brugeradfærd

En vigtig del af aktiviteterne bliver desuden at inddrage både private og offentlige leverandører og aftagere af it-sikkerheds- og privacyydelser, så de dermed får indflydelse på de ydelser, der bliver udviklet, og så man samtidig sikrer, at ydelserne dækker konkrete behov, som ikke allerede er dækket af markedet.

Projektet anvender den seneste forskning, bl.a. inden for kryptografi. Korrekt anvendt praktisk kryptografi gør det muligt at udvikle attraktive it-løsninger, der både er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og omkostningseffektive. Man kan med andre ord høste større digitaliseringsgevinster, fordi man kan få større og bedre sikkerhed ved at gå nye veje.

Alexandra Instituttet har stærke kompetencer inden for kryptografi, men de beskrevne behov i markedet gør, at der både er behov for videreudvikling og vedligeholdelse og for at gøre kompetencerne tilgængelige for aftagere.

I samarbejde med DELTA og DBI, der har viden om hardware og brugeradfærd, får vi mulighed for at arbejde med it-sikkerhed og privacy ud fra en holistisk tankegang, hvor alle væsentlige elementer inddrages.

Det drejer sig bl.a. om: 

  • Den tekniske løsning og de hardwaremæssige sikkerhedsantagelser, som danner fundament for løsningen
  • Brugerne og deres adfærd
  • Den endelige fysiske sikring af it-løsningen i virksomheden

Den viden, der bliver skabt i projektet, vil blive videreformidlet ved foredrag, netværksmøder og større events. Derudover vil projektet udgive white papers og videnskabelige og fagligt orienterede artikler.

Der vil blive etableret en interessentgruppe, der henvender sig til brugervirksomheder, leverandører og offentlige og private organisationer.

Interesseorganisationer som DI Digital, Rådet for Digital Sikkerhed, Forbrugerrådet Tænk og FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) m. fl. vil blive inviteret til at deltage. Denne gruppe vil få stærk indflydelse på, hvilke produkttyper, der skal laves produktscreening af, eller hvilke domæner, der skal fokuseres på. 

Hold dig orienteret om de nyeste teknologier og metoder inden for sikkerhed og privacy.

Kontakt
Senior Usable Security Expert, PhD
Security Lab
+45 93 50 84 40
Profilbillede af Mads Schaarup Andersen Se profil
.