The Alexandra Institute // Cases // Servitize.DK

Servitize.DK

Case

Servitize.DK

Strategisk serviceudvikling for små og mellemstore industrivirksomheder

Få hjælp til udvikling og implementering af servicekoncepter gennem et fuldt finansieret forløb.

Formålet med Servitize.DK-projektet er at løfte konkurrenceevne, vækst og værdiskabelse blandt danske industrielle SMV'er. 

Servitize.DK tilbyder virksomhederne et fuldt finansieret forløb med fokus på, hvordan et servicekoncept kan udvikles og implementeres med udgangspunkt i jeres og jeres kunders behov.

I kommer igennem hele forløbet i tæt samarbejde med projektets konsulenter. Omdrejningspunktet er at arbejde med de udfordringer og muligheder, der ligger i at implementere en produkt-service-forretningsmodel.

Og målet er bæredygtige koncepter.

Gennem forløbet arbejder virksomhederne med og udvikler konkrete koncepter, som vi løbende giver jer sparring på, udfordrer og tester direkte i markedet.

I får derfor vished om koncepternes styrker og svagheder og kan rette til inden endelig lancering.

Formålet med servitization er at:

 • Øge indtjeningen og skabe vækst med nye forretningsmodeller
 • Skabe konkurrencedygtige virksomheder med udgangspunkt i kundernes værdikæde
 • Øge kundernes produktivitet og effektivitet gennem nye services
 • Smede tættere og langvarige bånd mellem kunde og leverandør

Over de tre år Servitize.DK kører, får 130 virksomheder mulighed for at arbejde hands-on med deres service sammen med eksperter, der styrer forløbet og guider jer i processen.

Din virksomhed kan deltage:

 • hvis I er en produktionsvirksomhed
 • hvis I er en lille eller mellemstor virksomhed (10-250 ansatte)
 • hvis udvikling af jeres service er et strategisk indsatsområde
 • hvis ledelsen deltager aktivt i forløbet
 • hvis I prioriterer en bred medarbejderinddragelse

Begrebet servitization dækker over industrivirksomheders transformation fra primært at være leverandør af produkter til i højere grad at sælge services knyttet til produkterne. Servitize.DK har stort fokus på, at eksisterende viden på området skal gøres brugbar i den enkelte virksomhed.

Eksempler på servitization-koncepter:

 • Servicekontrakter i forlængelse af produktsalg med f.eks. oppetidsgarantier, vedligeholdelse, inspektioner.
 • Overvågning af udstyr og maskiner on-site til f.eks. driftsoptimering og forebyggelse af nedetid.
 • Smart services f.eks. via autonome, intelligente produkter, der selv kan adressere fejl og/eller træffe beslutninger på vegne af kunden.
 • Digital overvågning af produktet i realtid f.eks. via IoT, smartphones m.v., der kan give kunden og/eller producenten besked om problemer, nedbrud og/eller ændringer i funktionsevne.
 • Cirkulære forretningsmodeller, hvor virksomheder eksempelvis genanvender eller forædler spildprodukter, eller take-back modeller, hvor forældede produktmodeller løbende erstattes og genanvendes.

Servitize.DK er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet og:

 • FORCE Technology
 • Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Innovation
 • Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
 • Teknologisk Institut
 • Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Servitization er en omfattende forandringsproces.

Servitize.DK er sat i verden for at hjælpe din virksomhed!

Kontakt
Senior Concept Developer
People, Technology and Business Lab
+45 23 66 97 29
Profilbillede af Gunnar Kramp Se profil
.