The Alexandra Institute // Cases // Servicetransformation i Djurs Wind Power

Servicetransformation i Djurs Wind Power

Case

Servicetransformation i Djurs Wind Power

Nye forretningsmuligheder med service og digitalisering

Hvordan får I som virksomhed sat gang i en servicetransformationsproces? Og hvordan hjælper du som rådgiver virksomhederne på vej? Vi har gennemført et udviklingsforløb for et netværk af virksomheder i Djurs Wind Power, der har fået ny viden om servicetransformation.

I regi af innovationsnetværk Service Platform har vi gennemført et udviklingsforløb målrettet virksomheder i netværket Djurs Wind Power. Forløbet tjente flere formål:

  • At give virksomhederne indsigt i servicebegrebet og metoderne til at gennemføre en servicetransformationsproces. 
  • At gøre forskningsbaseret viden konkret for virksomhederne. 
  • At inspirere virksomhedsrådgivere og erhvervsfremmeaktører til arbejde med netværksgrupper som en del af deres rådgivningsydelse. 

Forløbet var bygget op af fire mødegange a 5 timer: 

  • Servicetænkning, digitalisering og forretningsudvikling, herunder Business Model Canvas
  • Servitization: fra produkt til service
  • Data som driver for service: Hvilke data kan bruges til hvad, og hvilke værktøjer skal I bruge til at omsætte data til forretning?
  • Handleplan for transformationsprocessen

Dagene bestod af en kombination af oplæg, dialog og refleksionsøvelser og fandt sted med 3-4 ugers mellemrum. Med baggrund i den nye viden, de var blevet præsenteret for, har deltagerne i tidsrummet mellem workshops arbejdet med hjemmeopgaver om serviceudvikling i deres egen virksomhed.

Temaerne under forløbet er beskrevet i publikationen Servicetransformation – en guide til håndtering af servicetransformationsprocesser af Jørgen Rasmussen og Gunnar Kramp. Du kan rekvirere et trykt eksemplar af bogen ved at skrive til en af forfatterne – den er gratis.

Udviklingsforløb i netværksgruppe skaber grobund for læring​
Erfaringerne fra forløbet viser, at det giver nye perspektiver at gennemføre et målrettet forløb for en gruppe af virksomheder, som kender hinanden og har et fælles fodslag i forvejen, selvom de tilhører forskellige brancher. De har derfor kunnet byde ind med forskelligartede perspektiver i diskussionerne om, hvordan man som erhvervsvirksomhed kan arbejde med service. 

Den indsigt kan være inspiration for virksomhedsrådgivere eller erhvervsfremmeaktører, der ønsker at udvikle deres rådgivningsydelser.

Service i helikopterperspektiv
Det kan i sig selv være givende at være væk fra den daglige drift, især for erhvervsvirksomheder, hvor fokus i høj grad er på at løse de forhåndenværende opgaver. Deltagerne peger på, at det faglige niveau på forløbet har været højt, hvilket har bragt dem op på et mere abstrakt og strategisk niveau, end de befinder sig på i hverdagen. På den måde har deltagerne fået en bevidsthed om, hvor deres virksomhed er ift. service, samt hvad de kan gøre og hvorfor.

Konkret har det skabt nye typer af diskussioner hjemme i virksomhederne om, hvad der skal ske nu og fremadrettet.

Nyt syn på service
For mange af virksomhederne har det været en aha-oplevelse, at service ikke er noget ekstra, de kan vælge at levere til kunderne, men at de er nødt til at tænke på totaloplevelsen som en del af kerneydelsen. Deltagerne har fået en forståelse af, hvordan service kan hjælpe dem med at sikre en sund virksomhed og øge indtjeningen – at det er en måde at udvikle forretningen og fastholde kunderne på. Samtidig er de er blevet opmærksomme på, at service både handler om kontakten til kunderne og om de interne processer i virksomheden.

Mere interaktion med kunderne
Generelt har deltagerne allerede inden forløbet været opmærksomme på behovet for et større fokus på kunderne i deres forretning. Gennem forløbet er deltagerne blevet bestyrket i denne forståelse og har fx fået det skub og de argumenter, der skal til, for få ledelsen til at prioritere ressourcer på en kundeanalyse. Derudover er det blevet tydeligt for deltagerne, at det er vigtigt at tale med kunderne, som ofte siger noget ganske andet, end det virksomheden selv har tænkt.

Vi udviklede forløbet for virksomheder i Djurs Wind Power.

Forløbet blev gennemført i regi af Innovationsnetværk Service Platform

 

Hvordan kommer I fra produkt-tænkning til service-tænkning?

Vi kan hjælpe jer igennem processen.

Kontakt
Strategic Designer
People, Technology and Business Lab
+ 45 25 17 71 15
Se profil
.