Ry Data

Case

Ry Data

Data bliver til nye kundeoplevelser

I et samarbejdsprojekt med Ry Cityforening har vi undersøgt, hvordan man kan bruge data til at genoplive detailhandlen og nytænke byrummet.

Ry Cityforening indledte i starten af 2016 et samarbejde med en række videnspartnere med henblik på at undersøge, om byen får nok ud af sine data. Eller med andre ord: Hvordan kan data bruges til at sætte gang i detailhandlen og skabe nye samarbejdsrelationer mellem butikkerne?

Udfordringerne i Ry har været, at byen har stærke og mindre stærke butikker, bl.a. Kvickly over for specialbutikker. Desuden er der en del tomme lokaler og generelt en faldende omsætning. 

Projektet har givet inspiration til, hvordan byen og dens butikker kan samarbejde om at skabe den bedst mulige kundeoplevelse. 

Projektet er gennemført i regi af Innovationsnetværk Service Platform med Udviklingscenter for Møbler & Træ og Alexandra Instituttet som de drivende kræfter.

Alexandra Instituttet har bl.a. stået for opsætning af sensorer, bearbejdelse af data samt dataanalyse. 

Når vi går rundt i byen med vores smartphones, sætter vi digitale fodspor. Smartphones har en funktion, der søger efter trådløse netværk, og det får de færreste slået fra. Hvis man sætter sensorer op i bybilledet, registrerer de, når en smartphone er i nærheden og kalder et netværk. De data kan vi bruge til at analysere folks færden i byen og i de enkelte butikker.

Data blev indsamlet af 15 WiFi-sensorer, som Alexandra Instituttet opsatte i hhv. Kvickly og specialbutikker. Sensorerne har registreret smartphonebevægelser over en periode på 80 dage. Denne data blev koblet med bl.a. viden om kundekarakteristika (personaer) og kundeflow fra Kvickly.

Desuden blev der gennemført interviews med butikker samt gennemført kundeundersøgelser. Med henblik på projektmodning blev der forud for projektet igangsat en interviewrunde hos samtlige butikker, som blev gennemført af PrimusMotor. Butikkerne deltog efterfølgende i en række workshops, hvor slutresultatet var en fælles vision og tre strategiske indsatsområder – blandt andet udvikling af byrummet. Butikkerne pegede også på, at de gerne ville have lavet en kundeundersøgelse. Den blev udarbejdet med tilskud fra Skanderborg Kommune.

Projektet er opdelt i flere faser. Målet for første fase af projektet har været at udvikle et proof-of-concept, hvor vi viser, at det er muligt at bruge data mining og machine learning til at udtrække besøgsmønstre, der kan bidrage til at optimere forretningen for de deltagende butikker i Ry.

Vi opstillede en række Wi-Fi-sensorer i alle butikker, som registrerede, hvis en mobiltelefon kom forbi med enten Wi-Fi eller positionering (via Wi-Fi) slået til. Målet var at se på kundernes bevægelsesmønstre på tværs af butikkerne. Senere har vi koblet tracking af data til omsætningsdata fra butikkerne, så vi kan se på typiske bevægelser, hvori der indgår salg. Det er ret unikt, at ellers konkurrerende butikker på den måde går sammen og deler egne data for at optimere forretningen for flere på én gang.

Wi-Fi-sensorerne er produceret af Alexandra Instituttet. Sensorerne er baseret på Raspberry Pi (model B+), hvor der er tilføjet en ekstern antenne og et real-time ur. Systemet lytter efter Wi-Fi-trafik fra alle enheder. Specifikt lytter systemet efter såkaldte probe requests, som udsendes af f.eks. mobiltelefoner, når de leder efter et accesspunkt at forbinde til. I disse pakker er telefonens MAC angivet som unik identifikator (visse nyere telefoner er dog begyndt at skifte MAC-adresse periodevis, hvilket er en udfordring for denne metode). Ved også at måle signalstyrken fra telefonen kan vi få en ide om, hvor langt væk telefonen er (det er dog meget mere interessant at kigge på forskellen mellem to målinger, da vi så ved noget om, hvordan telefonen – dvs. ejeren – bevæger sig).

Gennem hele projektet har vi haft fokus på sikkerhed og privatliv og behandler derfor de opsamlede data med respekt. Systemet er f.eks. lavet således, at vi ikke gemmer MAC-adresser men kun en såkaldt hash-værdi. På den måde kan vi afgøre, om den samme MAC-adresse bliver observeret flere steder, men vi kan ikke genskabe MAC-adressen. Derudover er systemet lavet til at skifte hash-metode ("salt") periodevis, således at man ikke kan identificere og tracke telefoner fra periode til periode (for eksempel fra døgn til døgn). Vi har bestræbt os på kun at indsamle den information, vi har brug for, og ikke lagre informationen længere end nødvendigt.

Ved at deltage i dette pilotprojekt har Ry fået inspiration til at igangsætte en fremtidssikret strategi for, hvordan byen undgår at blive et offer for urbaniseringen og får genoplivet detailhandlen samt nytænkt byrummet – bl.a. i forhold til samspillet mellem Kvickly og resten af byens butikker. 

Det kan opsummeres i følgende anbefalinger:

  • Stor trafik i midtbyen – styrk synergien!
  • Udnyt weekendtrafikken bedre!
  • Sørg for at få åbnet kontakt til de butikker, hvor der ikke er et naturlige flow af kunder!
  • Overvej søndagsoplevelsen!
  • Kundeoplevelsen skabes i flere butikker – ikke kun i én! 

Erhvervsdrivende i Ry har opnået viden om brugen af egne og eksterne data til videreudvikling af digitale services og tiltag i for borgere og kunder i Ry. Det forventes desuden, at projektet kan give inspiration til andre byer, der ønsker at igangsætte open data- og byudviklingsprojekter.

I dette projekt har Alexandra Instituttet samarbejdet med:

  • Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)
  • Innovationsnetværk Service Platform
  • Ry Cityforening
  • En række butikker i Ry

Kontakt os, hvis du har brug for viden om, hvordan du bruger åbne data som vækstkatalysator i din forretning.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.