Reachi

Case

Reachi

Alternativ, mobil kommunikation til nødhjælpsarbejdere

Reachi lader filippinske nødhjælpsarbejdere kommunikere fra en mobil enhed uden adgang til mobilmaster

Hvert år rammes Filippinerne af mere end 30 naturkatastrofer, der jævner mobilmaster og dermed sætter kommunikationen ud af spil. To nyuddannede ingeniører fra Aalborg Universitet har i samarbejde med Alexandra Instituttet og Dansk Røde Kors udviklet en enhed, kaldet “Reachi”, der lader nødhjælpsarbejdere kommunikere fra mobil til enhed, uden at det er nødvendigt med adgang til wifi eller mobilmaster. Teknologien hedder mesh-networking.

Pernille Skjødt og Ida Stougaard Andersen fra Aalborg Universitet har stået for designet af enheden og har lavet feltstudier på Filippinerne. Her fik de førstehåndsindtryk af en katastrofe, da de i kølvandet på supertyfonen Haiyan, der ramte Filippinerne den 8. november 2013, rejste til et af de hårdest ramte områder. Her lavede de interviews med Røde Kors ansatte, frivillige hjælpere og ofre og fik derved indblik i, hvordan mesh-teknologien kan bruges.

Feltstudierne viste, at filippinsk Røde Kors har, grundet de mange naturkatastrofer hvert år, et stort netværk af frivillige, der efter en katastrofe ikke har mulighed for at rapportere. De frivillige fungerer som øjne og ører for samfundet og bliver oplært i katastrofehåndtering, men filippinsk Røde Kors kan i dag ikke mobilisere dem hurtigt.

"Reachi" lader filippinske nødhjælpsarbejdere kommunikere fra en mobil enhed uden adgang til mobilmaster. Informationerne hopper i stedet fra enhed til enhed til den når frem til den korrekte enhed eller kommandocentral. Enhederne holder desuden strøm i næsten 100 dage.

Vi er vant til at alle vores enheder fungerer via en skjult infrastruktur, som vores telefoner ringer op til. Idéen med mesh-netværket er, at der ikke er denne infrastruktur, og at enhederne udgør infrastrukturen. Hvis man f.eks. har et armbånd med en mesh-enhed, og gerne vil sende en besked til sin familie, så modtager den enhed, der er i nærheden beskeden og sender den videre, og på et tidspunkt rammer den så modtageren.

Basalt set er Mesh et alternativ til traditionelt bredbånd. Det består af et antal enheder, der kobler sig til hinanden i et netværk, i stedet for at koble sig på den samme mobilmast. Hvert knudepunkt kan kommunikere med et andet knudepunkt. Hvis et knudepunkt går ned, kan netværket helbrede sig selv, hvilket betyder, at udfald er sjældne.

Læs også

Mesh-teknologien er ikke ny teknologi, men Jan Neerbek, Senior IT Solution Architect på Alexandra Instituttet, har modnet teknologien. Enheden kan dermed udgøre et “missing link” imellem filippinsk Røde Kors og de op mod to millioner frivillige nødhjælpsarbejdere, der er i landet.

En af grundene til, at det nu er muligt at bruge mesh i større skala, er at teknologien er blevet bedre. Batterierne holder strøm længere og radioteknologien er blevet stærkere og billigere. Reachi kan holde strøm i næsten 100 dage. Enheden er designet til at blive opladet fire gange årligt ved hjælp af en 100 mAh solpanel, der kan blive integreret på bagsiden.

Den første prototype blev lavet i videnkupon-regi og her blev forsknings- og innovationsspecialist Jan Neerbek fra Alexandra Instituttet sat til at videreudvikle grundidéen.

Når man tænker katastrofeområder, skal det være både robust og vandfast. Samtidig skal selve mesh-netværket, altså protokollen, være robust. Fordi disse beskeder kan være lang tid undervejs, og det er vigtigt, at beskeder kommer frem, fx inden for et døgn.

Ifølge Jack Fridthjof har Alexandra Instituttet været fantastiske at arbejde sammen med.

- I dette projekt var der en grundteknologi, som jeg kendte til. Men teknologien var ikke helt opdateret og der skulle laves nogle ting, som ikke har været lavet før. Men efter at Alexandra Instituttet overtog idéen, så er det blevet til en total innovation. Man har den følelse, at når de selv tror på projektet, så giver de den hele armen.

Projektet er finansieret af InfinIT og er et samarbejde med

To studerende havde ideen men var bremset af teknologien.
Skal vi også hjælpe dig?
 

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.