The Alexandra Institute // Cases // Proak - Proaktiv Energiadfærd

Proak - Proaktiv Energiadfærd

Case

Proak - Proaktiv Energiadfærd

Kan teknologi hjælpe folk med at ændre energivaner?

Vi har evalueret effekten af energivisualiseringskoncepter i fire almene boligforeninger.

Forskningsundersøgelser har vist, at energiforbruget i almene boliger kan svinge med helt op til 300% i identisk udformede boliger. Det er derfor afgørende at se på brugernes adfærd, hvis energiforbruget skal nedbringes.

Kan ny teknologi få os til at ændre energiadfærd – og hvis ja, på hvilken måde? Det undersøgte vi i projektet Proaktiv Energiadfærd, hvor vi gennemførte en tværfaglig effektevaluering af fire forskellige energivisualiseringskoncepter i boligforeningerne ØsterBo, FSB, AKB og Fruehøjgaard.

I projektet havde de fire almene boligforeninger indført en række energivisualiseringskoncepter med henblik på at nedbringe beboernes energiforbrug. Ved hjælp af de nyeste teknologier og virkemidler på energiområdet blev energiforbruget synliggjort for beboerne, og de fik vejledning i, hvordan de kunne ændre deres energiadfærd. Projektet gjorde bl.a. brug af webapplikationer, apps og tablets, som gjorde det muligt for beboerne at følge med i og agere på deres eget energiforbrug.

Formålet med vores evaluering var at undersøge, hvorvidt, hvordan og hvorfor energivisualiseringer virkede efter hensigten i de fire boligforeninger. Med andre ord kortlagde vi i projektet de bagvedliggende mekanismer, der kan anspore til ændret energiadfærd: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder, når det handler om at ændre energiadfærd i boligen. 

På den baggrund har projektet givet den almene boligsektor viden om og konkrete anvisninger til, hvordan energiadfærden i boliger kan påvirkes og forandres, og hvorledes teknologier kan målrettes mod forskellige beboergrupper og -sammensætninger.

I projektet fulgte vi beboerne over to år gennem hjemmebesøg, interviews, deltagerobservation og spørgeskema og kombinerede desuden indsigterne herfra med målerdata. På den måde kunne vi følge beboernes brug af teknologierne og ændring af energiadfærd over tid.  

Evalueringen tog udgangspunkt i den teoretiske metode Innovativ Evaluering og brugte Forandringsmodellen (the Model of Change) som ramme og redskab. Begge metoder er udviklet af Alexandra Instituttet.

Projektet er desuden anvendt som case i vores paper The Model of Change – understanding the how and why of change.

I projektet kom vi med en række anbefalinger til design af energivisualiseringer. En central pointe her var, at det skal være simpelt for beboerne at tilgå deres opgørelser, både hvad det tekniske og visuelle angår; det må f.eks. ikke være for besværligt at logge ind, og opgørelserne skal være letaflæselige for beboerne.

Derudover pegede vi på, at det ikke blot er virkemidlerne i visualiseringsindsatsen, der har betydning for, om beboerne ændrer adfærd, men også en række omkringliggende forhold, såsom:

  • Hvilken stand boligerne og afdelingen er i
  • Relationen mellem beboere og boligforening 
  • Beboernes forudsætninger og motivation for at deltage i indsatsen

Læs mere om projektets resultater og anbefalinger i følgende publikationer, der kan downloades som pdf:

I PROAK-projektet har vi samarbejdet med Energi og Miljø.

Projektet er bl.a. finansieret af det tidl. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Viden om brugernes energiadfærd er afgørende, hvis energiforbruget skal nedbringes.
Vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Senior Anthropologist
People, Technology and Business Lab
+45 40 17 65 53
Profilbillede af Laura Lynggaard Nielsen Se profil
.