The Alexandra Institute // Cases // OrganiCity

OrganiCity

Case

OrganiCity

Borgerne er med til at gøre byerne bæredygtige

OrganiCity er et EU-projekt mellem førende europæiske smart cities. Formålet er at gøre vores byer mere bæredygtige gennem borgerdrevne initiativer.

OrganiCity er et EU-projekt, der skal gøre fremtidens byer mere bæredygtige ved at kombinere borgerdreven innovation med smart city-teknologi. Projektet samler tre førende smarte europæiske byer – Aarhus, London og Santander – og 15 konsortiepartnere med vidt forskellige kompetencer og erfaringer.

Alexandra Instituttet bidrager med  en bred viden om smart cities, IoT, big data, community-involvering i form af f.eks. hackathons samt dyb viden om blandt andet data mining.

Der vil være to open calls til borgerdrevne eksperimenter baseret på OrganiCity-platformen i hhv. 2016 og 2017.

Ifølge FN’s prognoser, vil syv ud af ti borgere verden over være bosat i byerne i 2050. Det er en udvikling, som sætter byerne under et enormt ressourcemæssigt pres.

Byer som Aarhus, London og Santander har allerede fokus på at anvende smart city-teknologi som modsvar. Teknologien alene er dog ikke hele svaret. En vigtig pointe i OrganiCity-projektet er, at teknologiske løsninger virker som platform for interesserede, der vil engagere sig aktivt i skabe et bæredygtigt og effektivt bymiljø.

En måde at inkludere borgerne på er at give virksomheder, forskere og almindeligt interesserede adgang til Big Data om bymiljøet. Aarhus har allerede erfaring med at gøre open data tilgængeligt, og byens platform for open data, odaa.dk, er et af de tiltag, som Aarhus bidrager med til projektet.

Med afsæt i disse data kan byens myndigheder forbedre de services, de tilbyder deres borgere – og samtidig mindske ressourceforbruget – og virksomheder kan udvikle nye, målrettede løsninger.

Læs mere om projektets aktiviteter og events på www.organicity.eu.

Smart cities handler om at skabe intelligent byudvikling gennem initiativer, hvor man forener det fysiske rum med det digitale. Traditionelt har smart city-tiltag været begrænset til løsninger inden for enkelte sektorer, som f.eks. transport, sundhed og klima. Men vi er ved at få øjnene op for, at man ikke kan løse de udfordringer, vi står overfor, ved blot at udvikle løsninger til enkeltsektorer. Det er vigtigt for det fremspirende digitale økosystem, at vi samarbejder på tværs og kommer ud over ”silotænkningen”.

Da projektet anser borgerdeltagelse og co-creation som et ligeså vigtigt element af fremtidens byer som teknologiske løsninger, er der afsat 1,8 millioner Euro (en fjerdedel af budgettet) direkte til borgerdrevne eksperimenter. Fordelene ved at inkludere borgerne i udviklingen er mange. For det første udgør borgere gennem deres unikke viden om deres lokalsamfund en effektiv ressource til at løse de specifikke problemer, de oplever i deres hverdag. For det andet får borgerne som del af byudviklingen ejerskab over de aktiviteter, der finder sted i byen. Når borgerne både er afsender og modtager på konkrete projekter, vil det styrke deres engagement i at skabe en bæredygtig udvikling.

Scenen er sat for samarbejde og involvering og for at lave eksperimenter på tværs af byer sammen med – og på initiativ af – borgergrupper, organisationer, myndigheder og virksomheder.

Alexandra Instituttet har startet to ph.d.-projekter i relation til OrganiCity. Forventningen er, at disse projekter producerer en række akademiske artikler, og at den opnåede viden vil blive brugt i andre af vores fremtidige projekter.

Borgere, virksomheder og forskere samarbejder om at udvikle byerne.
Du kan også være med!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.