The Alexandra Institute // Cases // Økosystem for velfærd og sundhed - datadeling og interoperabilitet på tværs af private og offentlige markeder

Økosystem for velfærd og sundhed - datadeling og interoperabilitet på tværs af private og offentlige markeder

Case

Økosystem for velfærd og sundhed - datadeling og interoperabilitet på tværs af private og offentlige markeder

Nem adgang til datadeling på tværs af sundhed og velfærd

Markedet for privat velfærdsteknologi er under kraftig vækst og er bl.a. drevet af private firmaers adgang og muligheder for at udvikle løsninger, der kan hente data fra private og offentlige kilder, under sikre forhold. På Alexandra Instituttet får virksomhederne unik adgang til et test- og softwaremiljø, der gør det overkommeligt for SMV'er at anvende internationale standarder, IOT-teknikker og moderne sikkerhedsløsninger - på det niveau, der kræves for håndtering af offentlige sundhedsdata.

Markedet for sundhedsløsninger og velfærdsteknologi er under kraftig forandring. Både på grund af stærkt økonomisk pres for at reducere udgifterne. Men borgernes brug af private devices, kaldet BYOD - Bring Your Own Device, er også med til at forandre markedet. Herhjemme er området kendetegnet ved mange unge og mindre virksomheder, som ofte ikke får inddraget den nyeste forskning og viden i deres løsninger.

For at øge Danmarks andel af de voksende markeder vil vi udvikle teknologiske services, som giver danske firmaer flere og bedre muligheder for at indgå i et økosystem på tværs af private og offentlige markeder. Bl.a. via datadeling og mere direkte adgang til private og offentlige kunder.

Formålet er at udvikle nye erhvervsmuligheder på tværs af velfærds- og sundhedsområderne, så f.eks. velfærdsløsninger anskaffet af borgerne selv kan indgå i offentlige sundhedsydelser. Vi vil hjælpe private firmaer, så de kan udvikle løsninger, der f.eks. henter data fra private og offentlige kilder med Internet of Things (IoT)-teknikker og gør data tilgængelige under sikre former. Disse data kan være privatindsamlede data, data fra hospitaler, fra kommunal rehabilitering og primærsektoren.

De nye teknologiske services omfatter rådgivning om teknologi, software, internationale standarder, forretningsudvikling og sikkerhedsløsninger. Hertil kommer et nyt softwareudviklings- og testmiljø med open source-ressourcer, der er frit tilgængelige.

Centralt i indsatsen er brug af nye open source-værktøjer og -moduler til udvikling og test. Slutbrugerne af produkterne, både borgere og sundhedsprofessionelle, vil også blive inddraget for at skabe bedre overensstemmelse mellem brugernes behov og det færdige produkt. Hermed reduceres dyr fejlretning, og produktets kvalitet højnes.

Som eksempel kan nævnes rådgivning af et firma, der ønsker at udvikle løsninger til private, og som samtidig ønsker, at disse privat indkøbte apparater og privat genererede data kan indgå i offentlige telemedicinske løsninger (dvs. BYOD-tankegangen).

Med udgangspunkt i firmaets produkter kan vi yde rådgivning om offentlig infrastruktur og vejledning i brug af økosystemets komponenter, der muliggør BYOD. Dette kan i næste fase føre til teknologiske services om udvikling og demonstration af nye muligheder med BYOD, f.eks. visualisering af borgerens data. Dette vil ske i samarbejde med offentlige parter og repræsentanter for fremtidige brugere/kunder samt evt. andre leverandører, som komplimenterer hinanden.

En central del af aktiviteterne omhandler inddragelse af danske virksomheder, og øvrige aktører, i udvikling, afprøvning og demoprojekter. Herigennem sikres, at udvikling af modeller og værktøjer tilpasses reelle behov, og at de gøres forståelige og anvendelige for aftagerne.

Tidligt i projektet arrangeres workshops med private leverandører og offentlige kunder om de første versioner af værktøjer for at få feedback til det videre arbejde. Senere gennemføres en række praktiske afprøvninger, hvor værktøjer og infrastruktur anvendes til konkret sammenkobling af løsninger, testversioner af nationale og regionale databaser og systemer hos kunder.

Endvidere gennemføres workshops med personale og forskellige borger- og patientgrupper for at sikre forståelighed og brugbarhed. Der vil også blive gennemført demoprojekter med private firmaer samt offentlige sundheds- og velfærdsaktører.

Resultatkontrakten er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sammen med deltagere fra de vigtigste erhvervsmæssige målgrupper vil vi accelerere udviklingen af et økosystem på tværs af velfærd og sundhed.

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.