Nordlys

Case

Nordlys

Alternativt byrumsinventar
skaber liv i Horsens midtby

En mennesketom plads i Horsens blev forvandlet til et område med liv,
bevægelse, lys, lyd og øget handel, da Nordlys blev rejst på et af byens centrale torve.

Som i mange andre byer slås Horsens med en øde bymidte efter butikkernes lukketid. Når borgerne smutter, efterlader de store områder tomme og øde. Men det skal byrumsinstallationen Nordlys, udviklet af Interactive Spaces Lab, gerne lave om på.

Interaktive omgivelser kan være med til at skabe unikke og levende områder, som borgere opfordres til at besøge. De forskellige lyde i installationen bidrager til en anderledes atmosfære og stemning, som vækker nysgerrighed og undren. Det lys som den nye installation afgiver drager borgerne, når mørket falder på. Et element, der ligeledes er med til at gøre pladsen tryggere og mere indbydende.

Den nye byrumsinstallation har adresse på Torvet. Den skal med lyd, lys og interaktion opfordre til en anden form for varierende ophold og være indbydende til socialt møde mellem borgerne. Tiden er forbi med at græsset ikke må betrædes, kunsten kun må iagttages og it er lig med pc på kontoret. I dag stiller det moderne menneske andre og større krav til indretningen og brugen af det offentlige rum - en udfordring, som vi i Alexandra Instituttet er eksperter i at imødekomme.

Nordlys er en interaktiv byrumsinstallation der er placeret på Torvet, i midtbyen, i Horsens. Den er udviklet i dialog med Horsens Kommune og er en del af initiativet Mærk Byen, som bestod af en række  initiativer, der i 2013 skulle være med til at skabe mere liv og bevægelse i Horsens.

Den interaktive lyd- og lysinstallation er designet til at sprede en rolig og afslappende stemning på pladsen, som kan være med til at tilbyde borgerne et pusterum i deres travle hverdag. Den består af fem gynger, der alle sammen aktiverer forskellige dele af et større lydunivers. Afhængig af hvilke gynger der er aktive, transformeres lyden på forskellige måder, og afhængig af på hvilket tidspunkt man kigger forbi kan temaet være forandret.

Nordlys er inspireret af installationen SwingScape (som senere fik navnet PIXLswing), der i 2010 blev udviklet til Ånd- og Videnfestivalen i Roskilde med formålet at tilbyde borgerne en nye aktiv opholdsplads i midtbyen under vinterhalvåret.

Læs også

Når gyngerne I Nordlys kommer i bevægelse, registreres udfaldet og aktiverer lys og lyd. Da accelerometeret er følsomt over for, hvilken position det er i, kan det også påvirke lydens intensitet alt efter, hvor hurtigt der gynges pr. område. Lyskilderne er udviklet til installationen og er indbygget i ubehandlede specialdesignede stålsøjler. Disse kan varieres både i farve, bevægelsesmønster og lysstyrke og er bæredygtige i vinterens kuldegrader.

Sensorerne i gyngerne giver os et kvantitativt billede af, hvornår de forskellige gynger bliver brugt samt af hvor mange. Vi får data ind hver time hele året og vi kan ud fra disse f.eks. danne os et billede af, hvilke lydtemaer der er mest populære, hvornår på døgnet den bliver mest brugt, samt hvorvidt den ren faktisk kan få borgere ud i den danske kulde i vinterhalvåret.

De digitale data kan ikke stå alene. For at blive klogere på, hvordan installationen mere kvalitativt har påvirket brugen af midtbyen i Horsens, har vi også lavet traditionelle antropologiske studier (interviewer og observationer).

Der er interaktionsmæssigt mange referencer til det tidligere projekt SwingScape, som Interactive Spaces tidligere har udviklet til Roskilde Festival. Formmæssigt og materialemæssigt går den nye installation imidlertid i en ny retning, der kontekstmæssigt skal spille mere sammen med det specifikke byrum i Horsens. De vertikale søjler med varierende længder er placeret i et areal, som bløder de skarpe kanter op og som giver associationer til en dynamisk skov. Her inviteres du ind i en behagelig og rolig atmosfære, hvor du sammen med andre kan aktivere forskellige soundscapes.

I dette projekt har vi samarbejdet med Horsens Kommune

Sammen med os er Horsens Kommune gået aktivt ind i at skabe en moderne og dynamisk oplevelsesby.
Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.