Alexandra Instituttet A/S // Cases // A new platform and business model for on-demand diagnostic ultrasound imaging

A new platform and business model for on-demand diagnostic ultrasound imaging

Case

A new platform and business model for on-demand diagnostic ultrasound imaging

Fremtidens ultralydsscannere kan være i en lomme

De skal kunne kobles trådløst på internettet, så de kan forbindes til en iPad eller anden tablet. Det vil øge hastigheden på diagnosticering til fordel for patienterne.

Patienter ultralydsscannes i dag oftest på hospitalet af specialuddannet personale. Scannerne er store, dyre og vanskelige at anvende. Fremtidens scanner skal være lille og handy og kunne kobles trådløst på internettet, så den kan forbindes til f.eks. en iPad. Dette vil øge hastigheden for diagnosticering til patienternes fordel.

Projektet udforsker helt nye teknikker til at forbedre billedkvaliteten, miniaturiserer ultralydsscanneren, letter anvendelsen og reducerer omkostningen ved scanningen, så udbredelsen kan forøges.

Projektet arbejder primært med service-on-demand. Ved hjælp af massiv acceleration af beregninger igennem GPU’er og cloudberegninger skal projektpartnerne lave avancerede beregninger, der kan give nye og bedre services til det kliniske personale – samtidig med at fremtidens ultralydsenhed er både lille og handy.

Læs mere om projektet i DYNAMO (nr. 48, marts 2017 pp. 4 - 7) fra Danmarks Tekniske Universitet.

I projektet arbejder Alexandra Instituttet bl.a. med at accelerere avancerede beregninger inden for ultralydsbilleddannelse. Til dette formål anvendes nyeste teknologier inden for GPU-programmering, high performance computing og trådløs dataoverførsel.

Fremtidens scanner skal være lille og handy og kunne kobles trådløst på internettet, så den kan forbindes til en iPad eller anden tablet. Det vil øge hastigheden på diagnosticering til fordel for patienterne.

Nye ultralydsscannere kan supplere og i mange tilfælde erstatte lægens stetoskop. De vil gøre det muligt for læger at scanne patienten i lægeklinikken, ambulance eller på hospitalet for at diagnosticere blødninger, hjerteproblemer samt en helt række andre diagnoser.

Projektet udforsker helt nye teknikker til at forbedre billedkvaliteten, miniaturiserer ultralydsscanneren, letter anvendelsen og reducerer omkostningen ved scanningen, så udbredelsen kan forøges.

I projektet samarbejder vi med:

BK Medical

DTU - Center for Fast Ultrasound Imaging

Rigshospitalet - Radiologisk Afdeling

Meggitt

Projektet er bl.a. finansieret af Innovationsfonden (tidligere Højteknologifonden).

Kan hurtige beregninger af en hel masse data også gøre noget for dig? Kontakt os!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.