The Alexandra Institute // Cases // Mobility-as-a-Service (MaaS)

Mobility-as-a-Service (MaaS)

Case

Mobility-as-a-Service (MaaS)

Samkørsel – en vej uden om trængsel

Vi har udført brugerstudier for Center for Byudvikling og Mobilitet i Aarhus Kommune og undersøgt, om digitale løsninger kan gøre samkørsel attraktivt for borgerne.

Landets større byer oplever i disse år et stigende pres på vejnettet med deraf følgende trængselsudfordringer. Samtidig har borgere i yderområderne fået færre muligheder for at benytte kollektiv transport.

Den problematik har Center for Byudvikling og Mobilitet i Aarhus Kommune ønsket at adressere ved at styrke samkørsel blandt borgerne – bl.a. understøttet af digitale løsninger (Mobility-as-a-Service).

Men hvad skal der til, for at samkørsel bliver attraktivt for borgerne? Hvilke digitale løsninger kan understøtte samkørsel, og hvordan skal løsningerne skrues sammen? Og ikke mindst: hvilke drivere og værdisæt blandt pendlere er med til at fremme eller hæmme samkørsel.

Det har Center for Byudvikling og Mobilitet ønsket at afklare i et samarbejde med Alexandra Instituttet, hvor vi har bidraget med vores ekspertise i brugerinddragelsesprocesser og teknologiudvikling.

Alexandra Instituttet har gennemført brugerundersøgelser blandt erhvervspendlere og har endvidere leveret forslag til, hvordan Mobility-as-a-Service kan opbygges rent teknisk.

Resultaterne af arbejdet er leveret til Center for Byudvikling og Mobilitet i form af en rapport, som vil udgøre et stærkt beslutningsgrundlag, når Aarhus Kommune skal prioritere, hvordan den videre Mobility-as-a-Service-løsning skal udvikles.

For at en ny teknologi skal blive relevant for brugerne, er det vigtigt at inddrage dem fra starten.

Vi har derfor haft fokus på at afdække brugeres nuværende praksis og holdninger i forhold til samkørsel, f.eks. hvor samkørsel fungerer, hvorfor det fungerer, og hvordan det organiseres. Resultaterne er vigtige indsigter i den videre proces med at udvikle en digital service, der understøtter øget brug af samkørsel borgere imellem.

For at indsamle empiri til vores analyse, har vi gennemført:

  • opstartsworkshop med deltagelse af erhvervsaktive pendlere og borgere i udkantsområder
  • deltagerobservationer med samkørende billister ’på farten’
  • deltagerobservationer med pendlerklubber ’på farten’
  • kvalitative interviews med personer der deltager i samkørsel som chauffør og/eller passager.

Center for Byudvikling og Mobilitet har aktivt deltaget i at finde informanter til projektet.

Den nye viden samles i en rapport, som præsenteres og overdrages til Aarhus kommune Center for Byudvikling og Mobilitet ved projektets afslutning.

Projektet er gennemført for Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet.

Få skabt det rigtige design ved at inddrage dine brugere. Vi kan hjælpe dig igennem processen.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.