The Alexandra Institute // Cases // Mobil adgang for sundhedspersonale

Mobil adgang for sundhedspersonale

Case

Mobil adgang for sundhedspersonale

Mobil adgang til patientdata

Hvis arbejdet er mobilt, skal værktøjet også være det

Formålet med dette projekt var at undersøge, hvordan læger og andet sundhedspersonale kunne tilgå patientdata via mobile teknologier. Formålet med samarbejdet var at udvikle og afprøve næste generation af EPJ. Regionshospitalet Randers og Grenaa var det første hospital, der tog MidtEPJ i brug på hele hospitalet. Herefter gik de sammen med Caretech Innovation, om at udvikle den næste generation af EPJ ved at fokusere på, hvordan klinisk personale bedst muligt kunne få mobil adgang til patientdata.

Systematic skulle sammen med Caretech Innovation stå for udviklingen af prototyper og få dem hurtigt i drift, så prototyperne løbende kan forbedres baseret på afprøvning i en klinisk hverdag. Teknologien skulle blandt andet understøtte lægens udfordring med lynhurtigt at skabe sig et overblik over den patient, han eller hun stod overfor.

Projektet lavede undersøgelser på akutafdelingerne (hjertemedicinsk, almenmedicinsk og kirurgisk). Derudover var projektets deltagere tilstede på et kirurgisk sengeafsnit og i forskellige ambulatorier f.eks. mamma klinikken og endoskopien. Projektet fokuserede endvidere på, hvordan man kan forbedre arbejdsgangene på hospitalet og derved skabe bedre effektivitet og forbedre patientens oplevelse.

Prototypen ”Mobil adgang til logistikdata” er udviklet gennem en iterativ og brugerinddragende proces for at udvikle en prototype, der på en meningsfuld måde understøtter klinikernes arbejdsgange. Prototypen tager udgangspunkt i virksomhedernes eksisterende løsninger, som derved får tilført merværdi. Samarbejdet mellem de to leverandører har åbnet helt nye forretningsmuligheder i forhold til at udveksle data på sundhedsområdet.

Resultatet er en fungerende prototype, der giver klinikerne overblik over patienter på afdelingen samt mulighed for at inddatere og få vist patientdata.

Med mobil adgang kan sundhedspersonalet bruge deres it-værktøj, hvor deres opgaver og patienter er.

De konkrete resultater af projektet:

  • Udvikling af prototyper der skal give læger og andet sundhedspersonale adgang til EPJ-data
  • Afprøvning af de udviklede prototyper i klinikken
  • Rapport der beskriver hvilke teknologier og devices der kan tænkes anvendt til at give læger og andet sundhedspersonale adgang til EPJ-data
  • Rapport, der dokumenterer resultatet af prototyperne og de etnografiske studier samt plan for hvordan prototyperne kan bringes til egentligt produkt.

Der er i projektet et stærkt fokus på at få udviklet prototyper, der kan testes i klinikken og give et værdifuldt feedback til hvordan den mobile adgang til EPJ-data skal implementeres.

Vi arbejdede med Systematic, patienter og sundhedsfagligt personale for at finde den bedste løsning.
Gør brug af vores domænekendsskab

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.