Mit sted

Case

Mit sted

Historiefortællende bænke skal knytte beboerne
til deres område

Vi har udviklet et nyt byrumsinventar, som skal styrke beboernes fælles tilhørsforhold ved at sætte fokus på den lokale identitet

Idéen og initiativet bag projektet kom fra lederen af Børnekulturhuset Sokkelundlille, Maren Grosen, som ønskede at give det lokale kvartér en stemme.  Hvordan kan man lave byrumsinventar, der knytter beboerne til det sted, de bor?

Bispeparken og Gravervænget er områder med mange sociale udfordringer, og ønsket var, at man skabte noget, der kunne gøre beboerne stolte af og trygge ved ’deres sted’ og føle ejerskab for det.

Opgaven blev løst ved at integrere historier i en interaktiv bænk, som ved menneskers tilstedeværelse aktiveres i forskellige grader – alt afhængig af hvor meget og hvordan de forbipasserende bevæger sig.

Gennem besøg i relevante fora samt afholdelse af workshops er beboere i området blevet opfordret til at fortælle små historier om området. Idéen med dette har været, at bænken på en engagerende måde skal formidle stedets karakter, fortalt af de lokale og herigennem påvirke og berige stemningen i omgivelserne. Historierne er blevet opsamlet og sammensat af historiefortæller Hans Laurens (BestTeller), Maren Grosen fra Børnekulturhuset Sokkenlundlille samt kunsteren Patrick Steptoe,

Udgangspunktet er at bænken har forskellige personligheder, alt efter hvilket tidspunkt det er på dagen samt hvem som bruger den; om det f.eks. er morgen, og de forbipasserende er børn som i store grupper gerne vil høre korte historier. Eller om det er efter skoletid hen mod eftermiddagen, og ældre børn kigger forbi for at aktivere forskellige lyde ved at hoppe på modulet. Eller om det er aften og to veninder gerne vil sidde på bænken i ro, med en lille smule baggrundslyde.

Læs omtale i Det Gode Boligliv

Bænken har en fysisk størrelse på 100cm x 100cm x 30cm og modulets bund bliver udført i beton i en mørk grå indfarvning. Intentionen er at bænkens topplade skal kunne vælges alt efter ønske og at udtrykket her gennem kan påvirkes alt efter, hvilken kontekst den ender med at stå i.

Ønsket har fra starten været, at bænken skal kunne bruges på mange forskellige måder, med en varierende intensitet. Der afprøves derfor i øjeblikket forskellige scenarier og brugssituationer, som kan være med til at forandre og tilpasse teknologien til at blive mere fleksibel.

Mit sted tager udgangspunkt i byrummet som kontekst, og der er i projektet skabt ny viden omkring, hvordan teknologi kan være med til at skabe nye aktiviteter og berige omgivelserne i det offentlige rum.

Der er udviklet en ”fortæller-bænk”, som i sin natur tager udgangspunkt i lyd som virkningsmiddel. Vi har med projektet opnået en større viden omkring, hvordan man overordnet arbejder med lyddesign i omgivelser med så bred målgruppe.

Vi har erfaringen og ekspertiserne til at udvikle spændende og nytænkende produkter.

Kontakt os og hør mere!
 

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.