Alexandra Instituttet A/S // Cases // ISIS Katrinebjerg

ISIS Katrinebjerg

Case

ISIS Katrinebjerg

Styrker forskning og udvikling med erhvervsliv og it-videnmiljø

IKT-kompetencecenter under den jysk-fynske it-handlingsplan

Indsatser som de regionale IKT-kompetencecentre gennem ISIS-Katrinebjerg har haft en markant effekt og har haft afgørende betydning for opbygningen af IT-byen Katrinebjerg: Danmarks førende it-vækstcenter omkring samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og uddannelse.

Det vigtigste mål med ISIS Katrinebjerg har været at bidrage til etableringen af IT byen Katrinebjerg som et it-vækstcenter i internationalt format hvor private virksomheder og offentlige forskere samarbejder om udvikling af nye it-baserede produkter og services.

ISIS har fagligt fokuseret på:

  • It og sundhed med oprettelsen af Center for Pervasive Healthcare
  • Interaktive rum og byrum med oprettelsen af Center for Interactive Spaces
  • Software – som var baseret på den styrkeposition, Aarhus Universitet havde opbygget inden for objekt-orienteret programmering

Se ISIS Katrinebjerg hjemmesiden for en oversigt og beskrivelse af satsningen.

Du kan også finde de konkrete projekter inden for forskningsfelterne:

Interaktive rum

Healthcare

Software

ISIS har leveret en lang række af nyskabende innovationer hvor  flere er omsat i nye it-baserede produkter og services. Eksempler på disse er:

Mht. virksomheder findes der nu mere end 90 virksomheder på Katrinebjerg, herunder B&O, Mjølner, CETREA, for ikke at nævne de mange virksomheder der bor i INCUBA Science Park.
Når man måler på Katrinebjergs ambition om at tiltrække udenlandske virksomheders udviklingsafdelinger er det lykkedes at tiltrække både Google og VMware som har til huse i INCUBA Science Park.

Både mht. forskningshøjde og -volumen er målet mere end indfriet. For de tre indsatsområder er der lavet forskning inden for flg. områder:

Den aarhusianske iværksættervirksomhed Cetrea er blevet solgt for 90 millioner. Redia har indgået samarbejde med en af Danmarks største softwarevirksomheder. Goalref bruges i international fodbold, og Vidensbrønden er blevet en eksportvare. De er udvalgte historier, der viser, at offentlige midler investeret i innovation for 8-10 år siden i IT-byen Katrinebjerg har skabt vækst.

De aktuelle succeshistorier skal minde os om, at offentlige langsigtede investeringer, der bygger på frie rammer som eksempelvis rammebevillingen ISIS Katrinebjerg, er en god ide ud fra et vækstsynspunkt.

Vi har mange års erfaring med at lade forskere, virksomheder og brugere arbejde sammen om it-innovation. Kontakt os hvis du vil den direkte vej

Kontakt
CEO
Direktionen
+45 20 15 44 51
Profilbillede af Ole Lehrmann Madsen Se profil
.