Alexandra Instituttet A/S // Cases // Internet of Things

Internet of Things

Case

Internet of Things

IoT serviceydelser til danske virksomheder

Få et overblik over, hvordan fremtidens teknologier fungerer, og hvilke muligheder de giver for din virksomhed.

Projektet Internet of Things har opbygget viden og udviklet værktøjer, som skal gøre dansk erhvervsliv bedre i stand til at udnytte Internet of Things og Cloud Computing.

Projektets mål har været at udvikle nye forskningsbaserede serviceydelser til dansk erhvervsliv, specielt SMVer. Det omfatter både leverandører af IoT-infrastruktur (f.eks. softwareleverandører), og virksomheder der bygger og bruger løsninger baseret på IoT og teknologier såsom RFID, trådløse sensorsystemer, indlejrede systemer, robotter etc.

Formålet med projektet har været at udvikle viden og værktøjer, som kan forbedre danske virksomheders muligheder for forretningsmæssig udnyttelse af Internet of Things.

Projektet udbyggede eksisterende viden og udviklede nye softwareværktøjer med afsæt i Alexandra Instituttets spidskompetencer. Desuden hjemtog og opbyggede vi ny viden på områder, hvor der ikke er de nødvendige kompetencer i Danmark.

Konkret bestod løsningen i: 

  • at udvikle basale mekanismer, der indgår i den teknologiske realisering af IoT og Cloud Computing, herunder platforme, offline tilgang, kommunikationsteknologier og -protokoller, samt nye metodikker, algoritmer og patterns for udvikling af løsninger til IoT
  • at påpege en række sikkerhedsmæssige problemstillinger (tilgængelighed, integritet og fortrolighed) og udvikle løsninger (perimeterløs sikkerhed, Secure Multiparty Computation (SMC), secure mashups og obfuskering).

Projektet fokuserede på to områder:

  • softwarearkitektur og -algoritmer 
  • sikkerhed for IoT

Inden for softwarearkitektur og -algoritmer blev der fokuseret på offline access, hardware- og softwareplatforme og kommunikationsteknologier og -protokoller.

Inden for sikkerhed for IoT blev der fokuseret på at etablere viden om og producere infrastrukturkomponenter, som vurderes at have særlig betydning for perimeterløs sikkerhed, og som samtidig udnytter Alexandra Instituttets styrkeposition inden for sikkerhed for IoT og anvendt kryptografi. Det drejede sig specifikt om Secure Multiparty Computation (SMC), Secure Mashups og obfuskering.

Projektet opbyggede ny viden og teknologi baseret på ideen om perimeterløs sikkerhed. Det drejede sig om viden i bred forstand og mere snævre tekniske softwareværktøjer inden for f.eks. SMC. Inden for arkitektur, infrastruktur og algoritmer blev der hjemtaget viden og videreforsket i bl.a. emnerne offline caching – google gears m.m., arkitektur patterns for CC og IoT, platforme for CC og IoT samt IoT og CC protokoller, specifikt IPv6, 6LowPAN og ISO 11073.

Projektet har leveret en række forskningspublikationer.

Desuden har vi i regi af projektet indgået strategiske partnerskaber med internationale forskningsinstitutioner, bl.a. SAP Research og Fraunhofer.

Forskningsindsatsen i projektet byggede videre på en række igangværende Alexandra-projekter, bl.a. CACE, COBE og @aGlance samt innovationsnetværkene Infinit og det nu afsluttede SundhedsITnet.

Projektet blev bl.a. finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Hvordan kan Internet of Things blive til forretning?

Kontakt os og hør om mulighederne.

Kontakt
Deputy Director, Professor
Data Science and Engineering Lab Direktionen
+45 41 15 12 48
Se profil
.