The Alexandra Institute // Cases // Interaktiv AR og VR til industriel træning og instruktion

Interaktiv AR og VR til industriel træning og instruktion

Case

Interaktiv AR og VR til industriel træning og instruktion

Udnyt potentialet i de nyeste it-teknologier til træning og instruktion inden for avanceret industri

Vi gør de nyeste teknologier operationelle, rentable og lettilgængelige for danske produktionsvirksomheder.

De nye augmented reality og virtual reality-teknologier er i rivende udvikling. Vi vil hjælpe de danske produktionsvirksomheder med at udnytte det store potentiale i augmented reality (AR) og virtual reality (VR) til digital træning og instruktion.

AR lægger et visuelt, digitalt lag oven på et virkeligt miljø gennem briller, projektioner eller skærme, og VR erstatter den fysiske virkelighed med en 100% virtuel 3D-verden i hele ens synsfelt. Disse teknologier kan derfor bruges til forbedret instruktion og effektiv træning i brugen af avancerede produkter – f.eks. i medicoindustrien i arbejdet med avancerede produkter og i produktionsvirksomheder med avancerede produktionsanlæg, hvor der er behov for løbende instruktion af nye medarbejdere.
 

Det er vores ide at skabe merværdi ud af de eksisterende digitale repræsentationer gennem nye teknologiske ydelser til interaktive digitale løsninger i træning og instruktion. Fremtidens træning og instruktion vil basere sig på de teknologiske fremskridt inden for AR, VR og interaktiv 3D, der foregår netop nu.

Med AR vil instruktion kunne foregå i netop den situation, hvor man har brug for det – som et tilgængeligt visuelt lag oven på de rigtige maskiner eller produkter, imens man udfører den givne opgave. Derudover giver dette mulighed for live-instruktion fra eksperter, der kan guide en novice igennem procedurer ved f.eks. at pege ind i det område af virkeligheden, som brugeren kigger på.

Med VR vil man kunne få fysisk korrekt og 100% troværdig træning helt uden at anvende de farlige maskiner eller risikofyldte procedurer. Derudover tilbyder disse løsninger datadrevne og brugertilpassede trænings- og instruktionsscenarier. Alt i alt forventes det, at disse teknologier vil give mere effektiv træning og instruktion med mindre risiko og med væsentlige besparelser til følge. Med interaktive 3D-simuleringer kan man bygge virtuelle rumlige miljøer ind i både AR- og VR-løsninger.

Udviklingen går stærkt inden for både AR og VR i disse år, så for de firmaer, der ønsker at gå i gang med at udvikle AR- og VR-løsninger, vil vi tilbyde vejledning i og overblik over de mange forskellige muligheder inden for feltet.

De fleste avancerede danske produktionsvirksomheder har allerede i dag en digital repræsentation af deres produkter eller produktionssystemer, og med både AR og VR vil man kunne høste værdien af denne digitalisering. Med AR vil instruktionen eksempelvis kunne ligge som et ekstra visuelt lag oven på de rigtige maskiner eller produkter, imens man udfører den givne opgave. Og med VR vil man kunne få en fysisk korrekt og troværdig træning uden at anvende de faktiske farlige maskiner og uden at udføre risikofyldte procedurer (såsom en kirurgisk operation). Anvendelsen af AR- og VR-teknologier vil således både medføre mindre risiko og væsentlige besparelser.

Vi inddrager udvalgte virksomheder tidligt i forløbet, så vi ved, hvilke konkrete krav virksomhederne har til teknologierne.
Vi vil udvikle software til 3D-scanning og tracking af virkelige miljøer og objekter, således at AR-/VR-løsningerne vil kunne genkende rum, rekonstruere objekter og scanne konfigurerbare produkter.
Desuden vil vi udvikle en simuleringsplatform til avanceret simulering og interaktion med produkter. Arbejdet med udviklingen af den generelle simuleringsplatform vil tage udgangspunkt i Alexandra Instituttets eksisterende software til ørekirurgi.
Det er også nødvendigt at udvikle nye interaktionsteknologier til både AR og VR, hvor mus og tastatur ikke er tilgængelige – f.eks. øjenstyring og tracking af kroppen. Her findes der i dag ingen standardiserede løsninger.

 

Igennem caseforløb udbygger vi vores aktuelle viden om de mest udbredte og lovende standardværktøjer inden for AR/VR, så vi kan rådgive industrivirksomheder om best practice-anvendelse og faldgruber – samt udpege de områder, hvor der kræves specialtilpasset software, som Alexandra Instituttet eller andre partnere kan levere.

Undervejs deltager vi i internationale konferencer såsom Oculus Connect, Silicon Valley Virtual Reality (SSVR) og Augmented World Expo (AWE). Desuden afholder vi selv en AR-/VR-konference i Danmark, som både vil have et teknisk og et forretningsmæssigt spor og oplæg fra nationale og internationale eksperter. Her forventes op til 200 deltagere.
Der vil også blive udviklet foredrag, publikationer og websider til generel videnformidling, som vil være tilgængelig for den samlede mængde af danske industrivirksomheder.

 

Projektet er en resultatkontrakt, der er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet fra 2016-2018.

Du kan deltage i vores arbejde de næste år som følgegruppe eller casevirksomhed.

Kontakt
Head of Interactive Spaces Lab
Interactive Spaces Lab
+45 40 19 45 38
Se profil
.