The Alexandra Institute // Cases // Innovativ brug af Big Data

Innovativ brug af Big Data

Case

Innovativ brug af Big Data

Sådan er danske SMV'er kommet i gang med at skabe værdi med big data, kunstig intelligens, maskinlæring og deep learning

Projektet har hjulpet en række SMV’er med konkrete redskaber, der kan omdanne big data til nye serviceydelser og produkter.

Mange danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) befinder sig i et marked, hvor de ser, at konkurrenterne er begyndt at bruge data i deres forretning eller som et strategisk værktøj og fundament for forretningen - men ofte ved disse virksomheder ikke helt, hvad de skal gøre for selv at udnytte disse muligheder.

En løsning er at alliere sig med Danmarks stærkeste dataknusere, der kan hjælpe med både teknologi, forretningsudvikling og med at skabe værdi med data. Projektet Innovativ brug af Big Data har i 2016-2019 givet SMV’er adgang til nogle af landets førende forskere inden for databehandling og -visualisering. Projektet er rettet mod SMV’er i Region Midtjylland, som i forvejen har et datagrundlag, men som ikke helt ved, hvordan det skal udnyttes i deres forretning.

Projektet er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og it-forum, der alle har erfaring med forretningsudvikling inden for it, digitalisering og brugen af big data. Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland. Alexandra Instituttet er operatør.

 

  

 

Projektet har hjulpet med at sætte det rigtige team med de rette ekspertiser, så SMV’erne kan ”rykke” med de bedste folk. SMV’erne investerer udelukkende tid og vilje til at løfte virksomheden til næste dataniveau. SMV’erne skulle altså ikke have en krone op af lommen.

Og hvad kom der ud af samarbejderne? Processen startede med en dialog med andre virksomheder og relevante videninstitutioner, og grupper af 2-4 virksomheder blev parret med relevante forskere fra videninstitutionerne og indgik herefter i 6-12 måneders innovationssamarbejde. Undervejs kunne virksomhederne drage nytte af hinanden og sammen med forskerne udvikle løsninger, der kan imødekomme en fælles problematik ved brugen af big data. Der har været afviklet 9 sådanne innovationssamarbejder med i alt 27 virksomheder inden for mere end 10 forskellige brancher.

I de fleste af samarbejderne er der skabt viden og prototyper på løsninger, som efter projektet vil kunne færdigudvikles og kommercialiseres. Eksempler på resultater kan ses i disse artikler:

 

  

Big data er en ressource, og sætter man data på den strategiske dagsorden, er der værdi at hente derfra. Projektet skal hjælpe virksomheder i gang med datadreven forretningsudvikling og dermed forbedre virksomhedernes mulighed for at få andel i værdipotentialet i big data.

I samarbejdet mellem virksomhederne og vidensinstitutionerne kan der komme helt nye metoder i brug. Det kan eksempelvis være Visual Analytics, som kan omdanne store mængder data til forståelige højkvalitets-illustrationer, der kan udfylde mellemrummet mellem data og potentiel viden.

Et andet eksempel er maskinlæring, som kan tygge sig igennem store mængder data og fortælle virksomhederne om kundernes adfærdsmønstre og dermed skabe grundlag for nye produkter eller tjenester. Det er blot nogle af de kompetencer, som projektet kan bringe i spil. Læs mere her: Find udstikkerne med dataanalyse

 

 

  

Kravet til sammensætning af innovationssamarbejderne er, at mindst 2 (tidligere 3) små eller mellemstore virksomheder (SMV’er) fra Region Midtjylland samarbejder med mindst én videninstitution. Videninstitutionernes indsats finansieres af projektet med op til DKK 500.000, og værdien af dette arbejde gives i indirekte støtte til SMV’erne under de-minimis ordningen.

Projektet er et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og it-forum, der alle har erfaring med forretningsudvikling inden for it, digitalisering og brugen af big data. Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Region Midtjylland. Alexandra Instituttet er operatør.

 

  

Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og udbudt af Region Midtjylland. Alexandra Instituttet er operatør.

Kontakt
Senior Software Innovation Specialist
Intern it
+45 23 38 24 79
Profilbillede af Peter Andersen Se profil
.