Alexandra Instituttet A/S // Cases // Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)

Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)

Case

Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)

Netværkssamarbejde på energiområdet

Innovationsnetværket Smart Energy bidrager til vækst, innovation og beskæftigelse inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Alexandra Instituttet tilbyder at udvikle og drive innovationsnetværk og kan hjælpe med både organisatoriske, strategiske og praktiske opgaver i forbindelse med design, opstart og drift af netværk.

Innovationsnetværket for Smart Energy (Inno-SE) er oprettet efter opdrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum og har til formål at skabe innovation og vækst inden for energisektoren. Alexandra Instituttet v. Trine Plambech sidder i Styregruppen for netværket og er leder af fokusområdet Intelligente bygningsinstallationer og energiadfærd.

Læs mere og bliv medlem af Innovationsnetværket Smart Energy på www.inno-se.

Inno-SE skaber relationer mellem videninstitutioner og virksomheder i bestræbelsen på dels at indfri Danmarks energipolitiske målsætninger, dels at skabe vækst, innovation og beskæftigelse inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Netværket arbejde er forankret i disse fokusområder: 
•    Integrerede energisystemer
•    Intelligente bygningsinstallationer og energiadfærd
•    Effektelektronik
•    Innovative forretningsmodeller
•    Energilagring

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation – både for Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. De virksomheder der deltager i innovationsnetværk bliver en del af frugtbare partnerskaber, der kan generere nye kommercielle succeser. 

Medlemmer og andre med interesse for et specifikt emne kan deltage i netværkssamarbejdet, som finder sted på tværs af private og offentlige organisationer og videninstitutioner. Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område.

Ved at deltage i Inno-SE får medlemmerne hjælp til bl.a. projektetablering og matchmaking, viden om finansieringsmuligheder til projekter, viden om fremtidens trends og markeder samt adgang til forskningsbaseret viden, der kan anvendes i erhvervslivet.

Videnformidlingsaktiviterne finder bl.a. sted i forbindelse med netværkets arrangementer.

Inno-SE drives af en række kernepartnerne fra universiteter og videnmiljøer.

Netværkssekretariatet består af:

Innovationsnetværket er finansieret af Uddannelses og Forskningsministeriet, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum over en 4-årig periode.

Bliv medlem af et innovationsnetværk

– et forum for videndeling, samarbejde og projektudvikling.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.