The Alexandra Institute // Cases // Innovationsnetværket for produktion (Inno-Pro)

Innovationsnetværket for produktion (Inno-Pro)

Case

Innovationsnetværket for produktion (Inno-Pro)

Netværkssamarbejde inden for produktion

Innovationsnetværket Inno-Pro styrker virksomheder inden for højværdiproduktion med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og sikre danske produktionsarbejdspladser.

Alexandra Instituttet tilbyder at udvikle og drive innovationsnetværk og kan hjælpe med både organisatoriske, strategiske og praktiske opgaver i forbindelse med design, opstart og drift af netværk.

Innovationsnetværket for Produktion, Inno-Pro, styrker små og mellemstore virksomheder, der fremstiller højteknologiske produkter. Netværket hjælper virksomhederne med at anvende dansk og international forskning og omsætte den til værdi og dermed sikre danske arbejdspladser inden for højværdiproduktion. Inno-Pro har bl.a. etableret Inno-Pro Drone Netværk, der sætter fokus på muligheder og trusler inden for droneområdet. 

Alexandra Instituttet bidrager til Inno-Pro med viden om industri 4.0, smarte produkter, cybersikkerhed m.m. 

Der stilles ekstraordinært høje kvalitetskrav til virksomheder inden for højværdiproduktion. 

Inno-Pro henvender sig til virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, specialiseret metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder.

Inno-Pro hjælper virksomhederne med at anvende dansk og international forskning og omsætte den til værdi. Det sker gennem forskellige netværksakviteter, videndelingsarrangementer og projektforløb som f.eks. DronerMass CustomizationUpgradia og Nulfejlsproduktion.

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation, både for Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. De virksomheder der deltager i innovationsnetværk bliver en del af frugtbare partnerskaber, der kan generere nye kommercielle succeser.

Medlemmer og andre med interesse for et specifikt emne kan deltage i netværkssamarbejdet, som finder sted på tværs af private og offentlige organisationer og videninstitutioner. Medlemmerne er virksomheder og offentlige institutioner med særlig interesse i det pågældende område. 

Som medlem af Inno-Pro får virksomheder en række fordele:

  • Opdateret specialviden om den nyeste udvikling inden for avanceret produktion.
  • Mulighed for at deltage i innovationsprojekter i samarbejde med én eller flere af netværkets partnere inden for sikkerhed og risikostyring, kvalitetsstyring, human factor, teknologi og processer, samt forretningsmodeller inden for højværdiproduktion. 
  • Kontakt til virksomheder og mulige samarbejdspartnere.
  • Mulighed for at deltage i konferencer, matchmaking-arrangementer og seminarer med relevans for højværdiproduktion.

Inno-Pro er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Partnerne i netværket er nogle af Danmarks førende vidensinstitutioner og GTS'er, som alle har omfattende viden om processer, teknologier og produktion.

Ud over Alexandra Instituttet er disse partnere med i netværket:

Bliv medlem af et innovationsnetværk
– et forum for videndeling, samarbejde og projektudvikling

Kontakt
Head of Security Lab, PhD
Security Lab
+45 24 26 99 11
Profilbillede af Gert Læssøe Mikkelsen Se profil
.