The Alexandra Institute // Cases // Hjemmebehandling af diabetiske fodsår

Hjemmebehandling af diabetiske fodsår

Case

Hjemmebehandling af diabetiske fodsår

Projekt om telemedicinsk sårbehandling

Når forskning er forud for sin tid

Diabetesrelaterede fodsår er en af de mest omkostningsfyldte senkomplikationer ved diabetes. Internationalt er der en stigende forekomst af diabetes, i samfund som Indien på grænsen til epidemi.

Projektet, som i 2006 er afsluttet med 2 ph.d.’er, undersøgte muligheder for at finde alternative løsninger på de problemstillinger, som patienter og deres klinikere oplever i forbindelse med det nuværende behandlingsforløb, som blandt andet har som konsekvens at mange med diabetesrelaterede fodsår bliver amputeret.

Studiet viste muligheden for behandling i hjemmet af diabetikere med fodsår ved virtuelt at flytte eksperter fra hospitalet og ud i patientens eget hjem.

Pilottesten viste at ekspertlægen og ekspertsygeplejerskerne kunne vurdere såret på afstand og at dette foregik i et tæt samarbejde med både patient, pårørende og hjemmesygeplejerske.

På basis af dette samarbejde var det muligt at træffe fælles beslutninger om behandlingen. Hjemmesygeplejerskerne oplevede øget tryghed og sikkerhed i behandlingen af fodsåret, og yderligere karakteriserede hjemmesygeplejerskerne videokonsultationerne som lærende.

Patienterne udtrykte både tilfredshed og tryghed ved at blive behandlet af dette nye team, hvor alt relevant personale inklusive dem selv deltog aktivt. Det at undgå ventetider og transport til hospitalet blev oplevet som en stor fordel.

Videokonsultationer konstituerede en ny måde at samarbejde på, beskrevet som ”en ny trekant” baseret på øjeblikkelig og tværsektorielt samarbejde, som på samme tid sikrede fleksibilitet og effektivitet for de involverede.

Participatory Design skaber brugervenlige løsninger og stort engagement og ejerskab hos deltagerne. Participatory Design er egnet til at udføre forskning, som ligger tæt på implementering. Projektet har ført til en række internationale publikationer.

Igennem en proces med høj brugerinvolvering blev forskellige teknologiske løsninger diskuteret og afprøvet i laboratoriet.

Til pilottesten skulle bruges et fleksibelt system, der let kunne administreres. Her faldt valget på kommercielle 3G telefoner som sammen med den web-baserede sårjournal udviklet af Dansk Telemedicin A/S gav hjemmesygeplejerskerne mulighed for at have systemet med i lommen, når de besøgte borgerne i deres distrikt.

Undervejs i projektet har især udviklingen af en elektronisk sårjournal involveret et tæt samarbejde med Systematic Software Engineering samt Dansk Telemedicin A/S, som slutteligt leverede den journal der blev anvendt i pilottesten.

Projektet har stadig stor interesse i den danske presse. I forbindelse med debatten om den nye kvalitetsreform bliver sårprojektet igen nævnt som det gode eksempel, bl.a. i Jyllands-Posten.

I Region Midtjylland er implementering af resultaterne fra sårprojektet udnævnt til et af tre særlige indsatsområder.

I 2006 udsendte Teknologirådet en rapport om ”Sundhedsydelser med IT”. Rapporten fremhæver bl.a. sårprojektet som eksempel i anbefalingerne til en national strategi inden for pervasive healthcare.

Der er fra flere hospitaler og kommuners side vist interesse for implementering af resultaterne, og forskerne er i samarbejde med Alexandra Instituttet og Dansk Telemedicin i færd med at undersøge et muligt forretningsmæssigt koncept som kan understøtte en sådan implementering.

Dette projekt er et eksempel på hvordan vi altid har arbejdet med sundheds-it og brugere.
Vil du gøre brug af vores domænekendskab?

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.