The Alexandra Institute // Cases // Hasle Bakker Interactive

Hasle Bakker Interactive

Case

Hasle Bakker Interactive

Mobiltelefonen som integreret læringsredskab

Et konstruktivt samarbejde mellem skole, kulturinstitutioner og forskning

Formålet med projektet er at knytte det traditionelle klasselokale tæt sammen med læring og oplevelse i naturen.

Målet var at bringe mobiltelefonen ind i undervisningen som et aktivt og integreret læringsredskab, og via mobile læringsplatforme knytte læringen til en konkret fysisk sammenhæng.

I det grønne rekreative område Hasle Bakker lidt uden for Aarhus afvikles nu undervisningsforløb, som alle bygger på en generisk mobilplatform udviklet af Interaktive Spaces.

I det grønne rekreative område Hasle Bakker afvikles en række undervisningsforløb, der knytter det traditionelle klasselokale sammen med læring og oplevelse i naturen. Et af disse er biologiforløbet ”De Udvalgte”, et AudioMove drama, baseret på en gennemgående fortælling, der gør eleverne til en del af en fremtidshistorie.

Alle forløb bliver styret med mobiltelefoner, der gør det muligt at lokationsbasere aktiviteterne. Fortællingen motiverer eleverne til at løse de givne opgaver, idet opgaverne placeres i en meningsgivende kontekst. Historien er, at eleverne skal redde området, og for at gøre det er de for eksempel nødt til at have en forståelse af, hvordan naturen hænger sammen.  Så eleverne skal blandt andet fotografere den flora og fauna de finder, samt interviewe hinanden om de biotoper, de kommer ud til. Projektet integrerer således forskellige didaktiske og teknologiske elementer, og er produktet af et konstruktivt samarbejde mellem skole, kulturinstitutioner og forskning.

Projektet bygger på en generisk mobilplatform, som i dette projekt har fokuseret på integration af grafiske tags og GPS-koordinater.

Den konkrete viden om elevernes lokation anvendes til at aktivere relevante opgaver på det rette tidspunkt samt koordinere afspilning af et narrativ, således dette knyttes tæt til konteksten.

Platformen gør det muligt at:

  • aktivere opgaver på de relevante lokationer
  • opsamle materiale i form af video eller billeder
  • understøtte gruppedynamikken gennem roller (interviewer, respondent, optager)
  • foretage tidsstyring af opgaver
  • afspille narrativ tæt knyttet til kontekst
  • foretage en grafisk integration af opgaverne i forhold til narrativet.

Bevægelse og læring med nye interaktionsformer har været et fokusområde på Alexandra Instituttet i flere år.
Derfor kan vi rådgive dig om mulighederne!

Kontakt
Senior User Experience Specialist, PhD
Interactive Spaces Lab
+45 51 88 30 99
Se profil
.