The Alexandra Institute // Cases // H2 Interaction

H2 Interaction

Case

H2 Interaction

Interaktiv udstilling om brint og klima

På udstillingen kunne de besøgende lege sig til viden om brintteknologi, klimavenlige energiformer, CO2, brintmolekyler og meget andet.

H2 Interaction var en interaktiv udstilling i Vestenskov på Lolland, hvor de besøgende gennem leg og interaktion kunne opnå en forståelse for de forskellige processer, der knytter sig til produktion, lagring og genudvinding af brint.

I udstillingen kunne man bl.a. gå en tur på et interaktivt gulv, som afslørede om ens CO2-fodaftryk var gode og grønne eller slemme og sorte.

Man kunne lege vejrgud i en miniatureby, hvor den besøgende kunne bestemme, om solen skulle brænde, eller om det skulle regne eller blæse. Eller man kunne konkurrere med sine venner om, hvem der var bedst til at spalte vandmolekyler til brint og ilt.

Udstillingen bestod af 6 installationer, som anvendte forskellige teknologier så som multitouch tracking, RFID og LED, projektioner og gesture tracking på såvel gulv som væg.

Bygden illustrerer hvorledes et brint-system kan finde anvendelse under mange forskellige forhold: varierende produktionsformer, varierende forbrug og varierende lagringsenheder. Hertil benyttes RFID-chips, LED-lys, akryl som form- og stemningsgivende elementer, projektion og lyd.

Væggen opfordrer de besøgende til at producere energi ved fysisk interaktion. For at producere vindenergi skal den besøgende svinge armene rundt som en mølle, for at producere bølgeenergi skal den besøgende svinge armene foran sig, som når man plasker i vand og for at producere solenergi skal den besøgende vifte skyerne bort fra solen. Des mere brugerne bevæger sig, des mere energi bliver der således skabt. Installationen anvender gesture tracking og projektion.

Gulvet opfordrer de besøgende til at reflektere over deres egne forbrugsvaner og deraf følgende CO2-fodspor som afsættes. De besøgende skal gå rundt på gulvet og vælger med fødderne de forhold de kender fra deres hverdag. Herefter illustreres hvorvidt de valgte forhold er CO2 neutrale eller skadelige. Installationen benytter sig af gesture tracking og projektion.

Lagring er en installation, hvor de besøgende spiller sig gennem 3 stadier ved brint-lagring: spaltning via elektrolyse, lagring via kompression og genindvending via membran (omdannelse af brint til strøm og varme i husstanden). Installationen benytter sig af 2 helt unikke multitouch skærm, som gør det muligt at registrere flere bruges interaktion på skærmene samtidig. Tidligere har det blot været muligt at registrere interaktion fra én eller to berøringer på en skærm, hvorimod disse skærme kan registrere utallige.

Infoskærm der via dynamisk interface og touch skærm giver den besøgende baggrundsviden om Lollands position inden for alternativ energiproduktion. Hertil anvendes i vid udstrækning video- og billedmateriale.

Vi hjalp Lolland Kommune med at gøre deres udstilling interaktiv gennem informationsteknologi.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.