The Alexandra Institute // Cases // Grøn omstilling i hotelbranchen

Grøn omstilling i hotelbranchen

Case

Grøn omstilling i hotelbranchen

Nye relationer skabes mellem hoteller og deres gæster

Med vores viden om samspillet mellem mennesker og energiteknologi hjælper vi hotelbranchen med at få en skarpere grøn profil.

Der er et stort uopdyrket potentiale i at fremme energi- og ressourcebesparende hoteldrift. Hotelgæsters krav til hotellers grønne profil er stigende, og hotellernes brancheforening, HORESTA, vurderer, at der både er et vækstpotentiale og penge at spare for branchen ved at fokusere på mere energibesparende, bæredygtige og grønne tiltag – ikke bare under gæsternes ophold på hotellet men også efterfølgende.

HORESTA ønsker med dette projekt at få viden om:

  • hvordan hotellerne bedst kan få deres gæster til at understøtte de energiteknologiske tiltag
  • hvordan man kan bruge bæredygtighed som omdrejningspunkt for at skabe varige relationer med gæsterne.

Alexandra Instituttet deltager som primær videnspartner i projektet og er ansvarlig for sammen med partnerne at drive projektet og skabe den nye viden, som vil danne grundlag for prototypeudvikling og
-afprøvning.

Vi ved fra tidligere studier (i bl.a. PROAK-projektet), at man opnår den største energibesparelse ved at udnytte det potentiale, der ligger i at kombinere både energiteknologiske og adfærdsændrende tiltag. Dvs. tiltag hvor brugeren ikke behøver at gøre noget aktivt, for at effekten opnås, og tiltag hvor man aktivt involverer brugeren, således at dennes adfærd resulterer i et mindre energi- og ressourceforbrug.

Vi undersøger, hvordan denne mekanisme udnyttes i hotelbranchen til at skabe vækst og nye kundesegmenter.

Konkret omfatter projektet disse faser:

  • Indledende workshop med projektpartnere
  • Antropologiske studier af hoteller og gæster
  • Konceptudvikling og udvikling af prototyper
  • Test af prototyper
  • Udarbejdelse af en samlet visuel rapport med anbefalinger og værktøjer
  • Afsluttede workshop med partnerne
  • Kommunikation og videnspredning

Alexandra Instituttet er førende aktør inden for energiantropologi, særligt i forskningsperspektiv, og udvikler og bringer denne viden i spil sammen med og til gavn for projektets partnere og sidenhen branchen som helhed. 

I samarbejde med hotellerne vil vi foretage antropologiske studier (observation og kvalitative interviews). Observationerne vil foregå på hotellerne. De kvalitative interviews vil være med hotellernes ledelse, ansatte og gæster.

Vi vil herefter udarbejde et sæt af digitale og/eller analoge prototyper, som nudger gæsterne til aktivt at tage del i og understøtte de energi- og ressourcebesparende tiltag, mens gæsterne er på hotellet, og et andet sæt af prototyper, der kan bidrage til at fastholde gæsternes engagement i de energi- og ressourcebesparende tiltag efter deres ophold. På den måde opnår vi viden om hvilke tiltag, der virker bedst og hvorfor i en kontekstualiseret brugssituation, og vi får konkrete erfaringer, som kan videregives og benyttes på andre hoteller.

Afslutningsvis vil vi udarbejde en samlet analyse og præsentere denne i en rapport med konkrete anvisninger til, hvordan hotellerne på den bedste måde kan involvere gæsterne i hotellernes energi- og ressourcebesparende tiltag og skabe en varig relation til dem – ud over opholdet på hotellet – med fokus på bæredygtighed.

 

Projektet har til formål at indsamle ny viden og komme med konkrete anvisninger, som gør HORESTA i stand til at rådgive hotellerne, så de kan opnå endnu mere energirigtig og bæredygtig drift ved at involvere gæsterne på den rigtige måde.

Fokuseringen på energirigtig drift er en af de grønne omstillingsmuligheder, som hotellerne har til deres rådighed. Det er erfaringen fra vores undersøgelse Grøn omstilling i praksis, at netop energirigtig drift er et vigtigt første trin i virksomheders grønne omstilling, og at den grønne omstilling derfra breder sig ud i andre forretningsprocesser og virksomhedsstrategier.

I dette projekt samarbejder vi med to hoteller, som allerede i dag drives med stort fokus på økologi samt energi- og ressourcebesparende tiltag.

De to hoteller er Green Solution House på Bornholm og Guldsmeden Hotels i bl.a. København og Aarhus.

Øvrige projektpartnere:

Horesta
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)
Aarhus Universitet – Herning, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Projektet finansieres af Inno-SE med 300.000, heraf 220.000 til Alexandra Instituttet. Hertil kommer privat medfinansiering.

Skal din virksomhed i gang med 
energibesparende tiltag?
Kontakt os for at få konkrete 
råd om brugeradfærd.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.