Alexandra Instituttet A/S // Cases // Galileo-platformen

Galileo-platformen

Case

Galileo-platformen

Galileo åbner muligheder for at indbygge positioneringsbestemmelse i næsten alting

Bygningsinformation og dynamiske lokalitetsbestemte data kan potentielt anvendes i mange sammenhænge inden for pervasive positionering. Hvad med intern logistik på et hospital? Facility management? Eller et element i store byggeprojekter?

Projektet fokuserede på opbyggelse af viden og kommerciel udnyttelse af Galileo, den europæiske pendant til det amerikanske GPS-system. Galileo-infrastrukturen giver systemet både større nøjagtighed end GPS og bedre muligheder for indendørs lokalisering.

Galileo åbner muligheder for at indbygge positioneringsbestemmelse i næsten alting, og meget tyder på, at positionsbestemmelse bliver en ny ”general purpose technology” på linje med dampmaskinen eller internettet. Der har de seneste år været en rivende udvikling inden for brugen af elektroniske landkort og udendørs positionering med GPS.

Med den nye europæiske Galileo-satellitnavigation bragte projektet denne udvikling inden døre, bl.a. illustreret i cases omhandlende tracking af køer og overvågning af røgdykkere i aktion.

Den overordnede forskningsindsats sigtede på at opfylde følgende hypoteser:

  • Udvikling af kraftfulde location based services baseret på en positioneringsteknologi, som kan fungere både udendørs og indendørs, og som kan håndtere overgangen mellem et udendørs og et indendørs miljø umærkeligt for brugeren.
  • Forbedring af indendørs satellitbaseret navigation ud fra empiriske analyser af signaler modtaget fra en eksperimentel satellitmodtager, som efterfølgende kan modificeres og forbedres.
  • Levering af et forslag til en standard lokalitets- og navigationsmodel til indendørs miljøer, der kan benyttes på tværs af applikationsdomæner.

Læs mere om projektet i artiklen Dansk satsning på Galileo-baserede applikationer.

I udviklingen af applikationer, der bygger på positionering-i-alt, lå en række fælles udfordringer og problemstillinger, man ikke støder på i udviklingen af traditionelle applikationer. Det drejede sig om forskellige typer ressourcebegrænsninger, f.eks. strøm, lagerkapacitet eller kommunikationsbegrænsninger. Det drejede sig om sammensætningen af enheder, der var forskelligartede mht. hardware, styresystemer og sensortyper. Og det drejede sig ikke mindst om dynamik; enheder kommer og går, informationskilder svinger i kvalitet - specielt vil kvaliteten af informationer omkring position ændre sig afhængigt af, hvor en enhed befinder sig.

Galileo-frameworket imødegik i første omgang en række af disse udfordringer ved at bygge på OSGi-standarden. Den Java-baserede OSGi-teknologi er en åben standard, der allerede bliver distribueret i millioner af enheder verden over. OSGi udgør en platform for en universal middleware i såvel indlejrede enheder som i servermiljøer.

I Galileo-frameworket blev OSGi udvidet med mekanismer til håndtering af distribution, strømbesparelse, sensorintegration og af positionsrelaterede data. Derudover stillede Galileo-frameworket en række positioneringsspecifikke komponenter til rådighed. Eksempelvis komponenter, der gør det nemmere at integrere GPS- og Galileo-modtagere eller ikke-satellitbaserede positioneringsmetoder, f.eks. WiFi, RFID eller dead reckoning-systemer.

Galileo-frameworket voksede – nye komponenter blev tilføjet løbende. Det bedste indtryk af frameworket får man ved at kigge på vores forskellige cases eller ved et besøg i vores demo-lab. Galileo-frameworket og OSGi er åbent af natur, og vi har gode erfaringer med integration af proprietære løsninger.

Resultatet af forskningsindsatsen samles i et fælles framework, der giver danske virksomheder mulighed for at realisere produktideer, der drejer sig om positionering indendørs og udendørs, og som kan drage fordel af Galileo-systemet.

I projektet samarbejdede vi med:

Projektet var bl.a. finansieret af Højteknologifonden. Det samlede projektbudget, fordelt på projektets partnere, var 48.800.000 kr.

Der er mange anvendelsesområder inden for positionering.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
Principal Solution Architect
Interactive Spaces Lab
+45 40 22 82 12
Profilbillede af Tejs Scharling Se profil
.