The Alexandra Institute // Cases // Forretningsudvikling gennem nye serviceydelser

Forretningsudvikling gennem nye serviceydelser

Case

Forretningsudvikling gennem nye serviceydelser

Tjen penge på service!

Er servicedesign en del af din strategi? Vi hjælper dig med at få øje på forretningsmulighederne.

Producerende SMV’er er i bred udstrækning kendetegnet ved et traditionelt syn på egne ydelser og et overvejende fokus på pris som konkurrenceparameter. Det gør virksomhederne yderst følsomme over for konkurrencen fra lavprisområder.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt at arbejde bevidst med udvikling af nye ydelser, der kan fungere som nye konkurrenceparametre. I servicedesign ses et potentiale i at spotte nye forretningsmuligheder og revitalisere eksisterende forretningsområder.

I projektet Forretningsudvikling gennem nye serviceydelser beskæftigede vi os med, hvordan fire jyske produktionsvirksomheder i livsstilsbranchen kan arbejde med services som forretningsområde.

Projektet afsøgte, hvilke faktorer der skal være til stede, for at virksomhederne kan foretage et skift fra et produktorienteret fokus til også at tænke i at tjene penge på serviceydelser og indgå i strategiske alliancer.

Det skete gennem en proces, der opbyggede viden om servicedesign som strategisk element i virksomheders forretningsudvikling. I processen blev der udviklet og afprøvet metoder og teorier, som var tilpasset virksomhedens identitet og strategi, og der blev afholdt workshopper og udviklet prototyper.

Projektet identificerede samtidig de forskellige niveauer og områder, hvor de specifikke virksomheder kan arbejde med design af serviceydelser.

Vi anvendte disse metoder til at identivicere nye forretningspotentialer:

  • Business Model Canvas
  • Customer Value Map
  • Customer Journey
  • Rapid Mock-up

Vi belyste, hvordan servicedesign kan få indflydelse på virksomhedernes innovations- og forretningsudviklingsaktiviteter.

Projektet sigtede mod at øge virksomhedernes konkurrenceevne gennem et helhedssyn omkring egne ydelser.

Det skete ved at introducere servicedesignmetodikker og de muligheder, der er for at udvikle serviceydelser gennem et metoderedskab tilpasset de enkelte virksomheders behov.

I dette projekt samarbejdede vi med Arkitektskolen Aarhus.

Projektet blev finansieret af Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning, og det samlede projektbudget fordelt på projektets partnere var kr. 340.000,00.

Skal du i gang med servicedesign?

Kontakt os og få konkrete værktøjer.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.