The Alexandra Institute // Cases // Fjernsupport til vindmøllereparation

Fjernsupport til vindmøllereparation

Case

Fjernsupport til vindmøllereparation

System til understøttelse af fjernsamarbejde ved reparation af vindmøller

Visionen i dette projekt har været at udvikle et computerbaseret værktøj til at understøtte en uerfaren, lokal tekniker i reparationen af vindmøller.

Vindmølleindustrien mangler eksperter i vindmøllereparation. Visionen i dette projekt har været at udvikle et computerbaseret værktøj til at understøtte en uerfaren, lokal tekniker i reparationen af vindmøller. Den grundlæggende ide bag værktøjet er ekspertbaseret fjernsupport vha. avanceret interaktion og computergrafik.

Projektet omhandlede analyse af arbejdssituationen for den lokale tekniker samt interaktionen mellem lokal tekniker og fjern-ekspert. I en iterativ proces blev dette brugt som basis for et interaktionsdesign for det fremtidige værktøj, herunder eksperimenter med computergrafik, interaktionsmodaliteter, interaktionshardware og visualiseringshardware.

Forretningsmæssigt og samfundsmæssigt vil en realisering af værktøjet give vindmølleindustrien en langt mere omkostningseffektiv måde at lave reparationer af vindmøller - og dermed forbedre produktiviteten og indtjening. På længere sigt sikrer dette en fortsat gevinst i opsætningen af nye vindmøller.

Patentansøgning er indleveret af Aarhus Universitet (AU-2008-634-239). Deltagere i patentet er Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, 43D og Tower Logistics.

Der er sket væsentlige fremskridt inden for følgende områder:

  • Video streaming. Der er lavet omfattende undersøgelser af blandt andet hvordan forskellige streamingteknologier, primært MJPEG, MPEG-4 og H.264, opfører sig over både trådet og trådløst netværk med varierende stabilitet, hvordan man dynamisk kan styre båndbreddeforbrug og opdateringsinterval, hvordan forskellige parametre skal styres for at give den bedste oplevelse ved en given båndbredde, samt hvilke softwarekomponenter der er bedst egnet til systemet.
     
  • Tracking. Der er blevet udviklet en algoritme baseret på Extended Kalman Filter-teknologi for hurtigt, nøjagtigt og kontinuerligt at positionsbestemme brugerens hoved fra visuelle tags, accelerometre og gyro, hvilket er nødvendigt for placering og orientering af 3D-overlayet i Augmented Reality-billedet.
     
  • Arkitekturdesign. Der er blevet designet og løbende tilpasset en systemarkitektur, der primært er baseret på 43D's arkitektur for samspillende 3D-klienter, med tillæg for effektiv transmission af videostrømme igennem systemet.

Projektet er bl.a. finansieret af:

ISIS ISIS Katrinebjerg

 

Har du brug for hjælp til at udvikle effektive softwareløsninger?
Så kontakt os!
 

Kontakt
Senior Software Innovation Specialist
Intern it
+45 23 38 24 79
Profilbillede af Peter Andersen Se profil
.