The Alexandra Institute // Cases // FARM-TIME

FARM-TIME

Case

FARM-TIME

Automatisk tidsregistrering giver overblik og gør
hverdagen nemmere for danske landmænd

Vi har sammen med SEGES udviklet FARM-TIME, der giver dig et overblik over tidsforbruget for den enkelte opgave med helt ned til et minuts præcision.

SEGES (tidligere Videncentret for Landbrug) og Alexandra Instituttets FARM-TIME giver dig et overblik over tidsforbruget for den enkelte opgave med helt ned til et minuts præcision. Du får et komplet billede af, hvad dagen går med, hvor lang tid hver opgave tager, og hvor lang tid der bruges for at komme fra den ene opgave til den næste.

Resultatet er en analyse af arbejdsgangene, som giver dig mulighed for at effektivisere og dokumentere processerne og gøre hverdagen nemmere. Tidsregistreringen sker automatisk, uden at det forstyrrer udførelsen af arbejdet.

Konceptet er, at der monteres en lille radiosender (en aktiv RFID-chip) på de redskaber eller de maskiner, som anvendes til den enkelte arbejdsopgave, og de lokaliteter hvor arbejdsopgaverne udføres, fx i stalden. Hver medarbejder udstyres med en smartphone og en tilkoblet radiomodtager.

Udstyret registrerer hver gang de mærkede redskaber bruges på en mærket lokalitet. Teknologien fungerer overalt, og i visse tilfælde, som f.eks. udendørs, suppleres data med bl.a. GPS-positioner.

Et eksempel på brug af FARM-TIME kunne være strøning af halm, som er en tidskrævende og tilbagevendende del af arbejdet i landbruget. Men hvor meget tid går der med det, og hvordan bruges tiden?

Redskaberne er en strøvogn og en fork, og lokaliteterne er halmladen og stalden hvor der strøs. Hver af disse er mærket med en RFID-chip. Systemet kan nu registrere, at medarbejderen i alt bruger 40 minutter. Heraf går fem minutter med at fylde strøvognen og 27 minutter med strøningen, mens der går otte minutter med at hente strøvognen og køre mellem halmlade og kostald i flere omgange.

På den baggrund kan man efterfølgende overveje, om man kan ændre sin praksis, så 20% af den samlede tid ikke går med logistik.

Læs mere i artiklen Gps på høtyven.

Der er to måder, du kan bruge FARM-TIME på:

”Vi gør det for dig”-løsningen:

  • Vi tager ud og sætter systemet op.
  • Udvalgte ansatte instrueres i systemets brug.
  • Systemet kører den ønskede periode (betaling pr. dag pr. ansat; perioden kan minimum være en uge).
  • Vi tager systemet ned igen.
  • Der genereres en rapport med en analyse pr. ansat + gennemsnit pr. opgave + alle rådata.

”Gør det selv”-løsningen:

  • Du får 2 timers instruktion.
  • Du sætter selv systemet op.
  • Du instruerer selv dine ansatte.
  • Du køber udstyret og bestemmer derfor selv analyseperioden og antal gentagelser.
  • Der genereres en rapport med en analyse pr. ansat + gennemsnit pr. opgave + alle rådata.

Rapportform og præsentation af data kan selvfølgelig tilpasses dine behov, så du får mest muligt ud af resultaterne.

SEGES (tidligere Videncentret for Landbrug)

Fremtidens tidsregistrering sker uden papir og stopur.

Skal vi også hjælpe dig med at udnytte mulighederne?

 

 

Kontakt
Principal Solution Architect
Interactive Spaces Lab
+45 40 22 82 12
Profilbillede af Tejs Scharling Se profil
.