The Alexandra Institute // Cases // Evaluering af Sluk solariet-kampagnen

Evaluering af Sluk solariet-kampagnen

Case

Evaluering af Sluk solariet-kampagnen

Virker online kampagner som sundhedsfremmende tiltag?

Vi har evalueret Sluk Solariet-kampagnen for Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

Projektet omfattede en Realistisk Evaluering af Sluk solariet, som er et delelement af Kræftens Bekæmpelses solkampagne. Målgruppen var unge mennesker, og kampagnen handlede om adfærds- og holdningsændringer i forhold til deres brug af solarium.

Alexandra Instituttets evaluering havde til formål at dokumentere effekten af kampagnen, herunder potentialet for adfærds- og holdningsændringer baseret på sundhedsfremmende interventioner og kampagner i facebook og MySpace. 

 

Fremstillingen af evalueringens hypoteser (programteorien) var en del af projektets resultat. Behandlingen af hypoteserne skete på grundlag af både kvalitative og kvantitative data.

Projektet omfattede desuden en sammentænkning af Realistisk Evaluering og metoden Intervention Mapping, som er en metode til at planlægge og udføre sundhedsfremmende interventioner med.

Konceptet for evaluering af online kampagner og interventioner kan generaliseres og anvendes på andre online kampagner rettet mod den unge målgruppe eller andre målgrupper.

Læs mere om vores ekspertiser i forretningsudvikling og evaluering

Følgende publikationer er udgivet fra projektet:

  1. Health promotion on Social Network sites (videnskabelig artikel)
  2. En 'fed nok' sag at støtte - evaluering af 'sluk solariet' på facebook og MySpace, en håndbog fra Kræftens Bekæmpelse
  3. Realistic Evaluation and Intervention Mapping (videnskabelig artikel)

Brug os når du skal dokumentere effekten af dit tiltag.
Vi bruger innovativ evaluering - så får du svarene undervejs!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.