The Alexandra Institute // Cases // Evaluering af Energinet.dk's ForskEL-program

Evaluering af Energinet.dk's ForskEL-program

Case

Evaluering af Energinet.dk's ForskEL-program

Vi har evalueret energiforskning til en værdi af 1,2 mia. kr. for Energinet.dk

En evaluering fra Alexandra Instituttet kommer med anbefalinger til, hvordan Energinet.dk's ForskEL-program kan styrkes yderligere.

​Hen over en 10-årig periode har det forbrugerfinansierede energiforskningsprogram ForskEL ydet mere end 1,2 mia. kr. til forskning i og udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. 

I 2009 bad Klima- og Energiministeriet Energinet.dk om at få foretaget en uafhængig ekstern evaluering af forskningsprogrammet for perioden 1998-2008. 

Energinet.dk bad Alexandra Instituttet om at foretage denne evaluering. 

Alexandra Instituttets evaluering af ForskEL-programmet blev startet i december 2008, og den endelige rapport blev afleveret i juni 2009. 

Læs mere om rapportens anbefalinger på Energinet.dk.

Evalueringen af ForskEL-programmet dækkede programmets første 10 år fra 1998-2008 og havde særligt fokus på programmets større indsatsområder inden for fx Biomasse, Brændelsceller, Solenergi samt "Styring og Regulering".

Evalueringen byggede på en forskningsbaseret, fleksibel evalueringsmetode, realistisk evaluering (Realistic Evaluation), jf. evalueringsforskerne Pawson & Tilley.

Evalueringen byggede primært på et kvalitativt datagrundlag indhentet gennem ca. 60 kvalitative interviews. Herudover blev der udarbejdet en større spørgeskemaundersøgelse besvaret af ca. 80 respondenter. 

Resultatet af evalueringen er en større indsigt i programmets praksis og projektpartnernes opfattelse af ForskEL-programmet, dets effekter og forvaltning.

Energinet.dk

Ineva

 

Projektet blev bl.a. finansieret af Energinet.dk.

Få dokumenteret effekten af innovative tiltag.

Det kan mærkes på bundlinjen.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.