The Alexandra Institute // Cases // Evaluering af Digitalisering af dagstruktur

Evaluering af Digitalisering af dagstruktur

Case

Evaluering af Digitalisering af dagstruktur

Kan teknologi hjælpe mennesker med autisme?

ABT-Fonden og Københavns Kommune har bedt Alexandra Instituttet gennemføre en evaluering af effekten ved MEMO Planner-teknologien.

Alexandra Instituttet har evalueret projektet Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme støttet af ABT Fonden - Anvendt Borgernær Teknologi og ledet af Københavns Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.

Formålet med ABT Fonden er at accellerere udviklingen af arbejdskraftbesparende teknologi. Derfor lægger fonden naturligt nok stor vægt på, at de projekter der støttes kan dokumentere en reel arbejdskraftbesparelse. 

Evalueringsprojektet tog udgangspunkt i den antagelse, at man ved en landsdækkende udbredelse af MEMO Active teknologien kan spare 562,5 årsværk – samtidig med at teknologien kan give mennesker med autisme bedre livskvalitet.

Formålet med evalueringen har været at dokumentere det arbejdskraftfrisættende potentiale (effekten) ved MEMO Planner-teknologien til brug for digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme.

Resultaterne af evalueringen blev anvendt til at skabe en helhedsbedømmelse af den arbejdsbesparende effekt ved brug af MEMO Planner-teknologien.

 

MEMO Actives potentiale blev bl.a evalueret med traditionelle før- og efter-målinger på mængden af tid sparet ved brug af den valgte teknologi. Derudover blev der taget højde for kvalitative parametre som pædagogernes oplevelse af forbedret arbejdsmiljø for dem selv og forbedret livskvalitet for beboerne på de bosteder for mennesker med autisme, hvor MEMO Active anvendes.

Både ved projektets start og afslutning blev der udarbejdet workflow-diagrammer for den pædagigiske arbejdsproces ved etablering af dagstruktur. Diagrammerne er direkte sammenlignelige, og desuden inkluderer de nye processer i form af f.eks. sms-beskeder til beboerne.

Den endelige evaluering kan bruges til at vurdere konkrete nye arbejdsprocesser og deres potentiale for pædagogerne.

Desuden kan den afklare, hvilke målgrupper der særligt kan få gavn af MEMO Active, og hvor det ikke giver mening at anvende MEMO Active.

Københavns Kommune

Socialt Udviklingscenter SUS

Projektet er bl.a. finansieret af ABT-fonden.

Brug os når du skal kende effekten af et tiltag.

Vi bruger innovativ evaluering, så du får svarene undervejs.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.