The Alexandra Institute // Cases // EnergyUserPlus

EnergyUserPlus

Case

EnergyUserPlus

Mål dit energiforbrug på apparatniveau

Sammen med to virksomheder er vi med til at udvikle avanceret energistyringsteknologi, der samtidig er billigt og brugervenligt.

EnergyUserPlus er et Eurostars-projekt, der udvikler smart energistyringsteknologi. Formålet med projektet er at udvikle ny teknologi til styring af energiforbrug på apparatniveau, hvorved der banes vej for større energieffektivitet.

Projektet adresserer to udfordringer: dels at nuværende energimålingsudstyr er meget dyrt, dels at brugerne ofte ikke er i stand til at forholde sig til de komplekse data fra målingerne. Det betyder, at potentielle energibesparelser går tabt. Ved at udvikle en avanceret – men billig – løsning, der måler energiforbrug på apparatniveau, opnås der både en samfundsøkonomisk og en miljømæssig gevinst.

Alexandra Instituttet bidrager til projektet med faglig ekspertise om brugerinddragelse på energiområdet, interaktionsdesign, brugervenlighed og user experience. Vi bidrager desuden med viden om energiadfærd og kommunikation af forbrug via digitale platforme.

Projektet omfatter bl.a. disse aktiviteter:

 • Udvikling af en nyskabende og billig sensorplatform, der mindsker omkostningerne til måleudstyr og ombygning betragteligt.
 • Udvikling af et avanceret brugerinterface, så forbrugerne effektivt kan udnytte komplekse data uden at have teknisk indsigt. Brugerinddragelse er derfor et vigtigt aspekt i udviklingsarbejdet.
 • Udvikling af en online platform, der skal udbrede EnergyUserPlus-løsningen internationalt.

Vi samarbejder om EnergyUserPlus-løsningen med to kommercielle partnere, ReMoni og EnergyDeck. ReMoni er eksperter i sensor- og dataanalyseteknologier, og EnergyDeck udvikler brugerinterface-løsninger.

Vi har udgivet to rapporter med projektets resultater. Download rapporterne herunder.

Alexandra Instituttet bidrager til projektet med faglig ekspertise om brugerinddragelse på energiområdet, interaktionsdesign, brugervenlighed og user experience samt med viden om energiadfærd og kommunikation af forbrug via digitale platforme.

 • Vi anvender en iterativ brugerdreven innovationsmetode i udviklingsarbejdet (UCI). Det betyder, at vi som udgangspunkt involverer brugerne i alle trin af udviklingen. Indsigter fra kvalitative brugerstudier og brugertests danner grundlag for udvikling af ny funktionalitet og nye services og sikrer, at de udviklede prototyper og services møder brugernes krav.
   
 • Vi anvender velkendte forskningsbaserede kvalitative metoder og værktøjer som f.eks. deltagerobservation, semistrukturerede interviews, service blueprints og Forandringsmodellen udviklet specifikt for energidomænet af Alexandra Instituttet.
   
 • Vi involverer brugerne i teknologiudvikling ud fra den antagelse, at hvis vi vil mindske energiforbrug, må vi forstå den adfærd og de praksisser, der er medvirkende til dette forbrug – f.eks. normer, eksisterende teknologier, lovgivning, kultur m.m. Vores metoder sikrer, at denne implicitte viden bliver afdækket og dermed kan indarbejdes i teknologiudviklingen.
   
 • Vi udvikler og tester forslag til forbedrede user interfaces sammen med brugerne.

Virksomheder kan generere forretning gennem kommercialisering og salg af den teknologi, som EnergyUserPlus-projektet udvikler.

Der kan desuden tjenes penge på salg af hardware og på abonnementer på energistyringsplatformen.

Endelig er den teknologi, der udvikles, uafhængig, så det er muligt at integrere fremtidige tredjepartsløsninger.

Projektet er finansieret af Eurostars, som er medfinansieret af Innovationsfonden og Horizon 2020. Samlet budget fordelt på projektpartnere: 832,855 Euro. 

I projektet har vi samarbejdet med:

EnergyDeck

ReMoni

Eurostars

Innovationsfonden

Horizon 2020

 

Vi kan optimere din løsning ved at inddrage brugerne i teknologiudviklingen.

Kontakt os og hør hvordan!

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.