The Alexandra Institute // Cases // Elektronisk borgerjournal

Elektronisk borgerjournal

Case

Elektronisk borgerjournal

Elektronisk borgerjournal er kernen i omsorgsarbejdet

Målsætningen med ny it-løsning er at sætte borgeren i centrum og optimere hverdagen for de mange forskellige medarbejdere i kommunerne. 

Vi samarbejder med Systematic A/S om at udvikle et it-system, der skal understøtte kerneopgaver inden for sundheds-, ældre- og plejeområdet i Københavns kommune og Aarhus kommune.

Systemet skal sætte borgeren i centrum og være et vigtigt planlægningsredskab for sundhedsprofessionelle i kommunerne.

Løsningen er desuden med til at understøtte den offentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Sidst men ikke mindst er løsningen et opgør med de traditionelle løsninger, hvor en kommune typisk bliver låst til en enkelt leverandør.

Mere end 15.000 medarbejdere kommer til at arbejde med den nye løsning i de to kommuner.

Den nye borgerjournal kommer til at fungere som kernen i sundheds- og omsorgsarbejdet. Samtidig bliver der indbygget en række applikationer, der gør det muligt at målrette information og beslutningsstøtte.

Det er samtidig vigtigt, at løsningen imødekommer mange af de udfordringer, som kommunerne står overfor, både med deres eksisterende løsninger og med stadigt nye arbejdspladser. Det er afgørende, at løsningen kan tilbyde brugerne optimal understøttelse af arbejdsgange, og at den fungerer på mobile platforme.

Det er samtidig en åben løsning med plads til flere leverandører. Det betyder, at man som kommune ikke bliver låst fast til en enkelt leverandør. Det gør det nemt at optimere både kvalitet og effektivitet og giver samtidig frihed til at kunne inddrage innovative løsninger fra andre leverandører.

Alexandra Instituttets delleverance er primært et brugervenligt ressourceplanlægningsværktøj, der bliver tilpasset viften af praksis for de forskellige sundhedsaktører, som eksempelvis fysioterapeuter, SOSU-medarbejdere, sygeplejersker, disponenter m. fl. 

Løsningen er et planlægningssystem, der hjælper med at få kabalen med borgere, sundhedspersonale og ressourcer til at gå op.

Løsningen skal gøre arbejdet med borgere lettere at dokumentere og lettere at få overblik over. Desuden skal løsningen smidiggøre koordineringen på tværs af faggrupper og sektorer.

Når to af landets største kommuner indfører nye elektroniske borgerjournaler, kan det i det store billede komme andre kommuner til gavn. Dels fordi alle kommuner er i gang eller skal have nye it-løsninger på området, dels fordi lovgivningen har ændret sig. Samtidig er procedurerne inden for omsorgs- og sundhedsområdet ændret.

Planlægningssystemer er en løsning på de forskellige disponeringsudfordringer, idet de understøtter overblik og implicit kommunikation i samarbejdet og koordineringen imellem de mange faggrupper og organisatoriske enheder.

Udviklingen er baseret på FHIR-standarder (Fast Healthcare Interoperability Resources), der er en ny generation af standarder fra HL7. De gør op med tidligere standarders udfordringer og gør mobil adgang nemmere. Det er den standard, som man bruger i al udveksling af data imellem de forskellige apps, som tilsammen udgør den samlede løsning.

I projektet samarbejder vi med Systematic A/S.

Vi bringer brugerne i spil
når vi udvikler digitale løsninger
til sundhedsvæsenet

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.