The Alexandra Institute // Cases // Ekko af byen

Ekko af byen

Case

Ekko af byen

Puls, stemning, lyde og bevægelser fra byen omsættes til levende, interaktive installationer

Vi har forvandlet et lidt forudsigeligt Roskilde Bibliotek til et oplevelsesrum, som dykker ned i den informationsstrøm, der flyder mellem bibliotek og omverden.

Forbipasserende trafik sendte bølger ind i biblioteket, som styrede lyssætningen. På børnebiblioteket aktiverede ungerne Roskildes lokaliteter i lys og lyd ved at hoppe rundt på et gigantisk luftfoto af byen. Og i hjertet af biblioteket mærkede du pulsen fra mennesker et sted ude i verden.

Formålet var at illustrere, hvorledes biblioteket kontinuerligt forholder sig aktivt til den omgivende verden, hvilket tager afsæt i Det Nære, Det Lokale og Det Globale. Et centralt aspekt heri har været at inddrage beskueren i en dialog med værkerne og derved gøre biblioteket mere nærværende.

Installationerne opererede med fladen mellem inde- og uderummet – verden uden for biblioteket, og biblioteket i sig selv. Dette gav en dobbelt oplevelse af samme flade, som varierer i form afhængig af borgerens møde med biblioteket, alt efter om denne tilgås indefra eller udefra. I overført betydning fungerer vægge og vinduer i biblioteket således som en membran, der (aktivt) filtrerer viden i verden og lader det relevante komme ind – og modsat lader det relevante komme ud fra biblioteket.

I den første delinstallation Individet i biblioteket arbejdede vi med en infrarød sensor. Sensoren er en speciel 16 x 16 PIR, som kan tælle og tracke varme objekter og beregne deres hastighed samt retning. Dette betyder, at kameraet gør det muligt at registrere passerende trafik i en høj opløsning. Når signalerne fra sensoren går ind i computeren, omdannes disse til DMX, som får LED-lys til at give forskellige impulser i facadens store vinduer. Kanalplast spreder LED-lysets stråler og giver en jævn flade.

I Byen i biblioteket har vi fokuseret på en mere auditiv oplevelse. Når børnene træder på grafiske ikoner i et vinyltæppe, reagerer tryksensorer på tyngden. Disse tryksensorer er sammenkoblet med et phidgetboard og laver signalerne om til lydspor resp. DMX. På samme tidspunkt som installationen auditivt responderer på tryksensorerne, tændes lyskilder som er placeret rundt i børnebibliotekets rum. 

 

I den sidste delinstallation Verden i biblioteket indarbejdede vi bibliotekets it-system i vores installation. Via en installeret applikation på hver computer var det muligt at aflæse, hvor mange data som p.t. blev downloaded på den specifikke maskine. Dette kunne visuelt aflæses individuelt (per maskine) via LED-slanger og sammenlagt (for alle computere) i en skov af lyskilder hængende fra et wire-gitter ude i gården. Afhængig mængden af data, der blev downloaded i biblioteket, pulserede lyskilderne i forskellig hastighed - hurtigere og mere intenst hvis der blev hentet meget og langsommere og mere roligt, hvis der ikke var så meget aktivitet. 

Lyskilderne er speciallavet til formålet og er opbygget af LED-strips i akrylrør. Disse er meget intense både i farve og lysstyrke og bæredygtige i vinterens kuldegrader.

Roskildebibliotekerne, Roskilde Kommune

Ekko af byen er endvidere udviklet i samarbejde med lys- og lyddesigner Rune Wehner, der også er kendt fra bandet Spleen United.

Kontakt os og hør hvordan du kan bruge digitale virkemidler til at skabe anderledes spændende oplevelser!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.