eFlex

Case

eFlex

Brugerinddragelse i Dong Energys eFlex-projekt

Hvad motiverer private slutbrugere med elbiler eller varmepumper til et fleksibelt elforbrug? Det undersøgte vi i DONG Energys eFlex-projekt.

Alexandra Instituttet var ansvarlig for at facilitere en brugerinddragelsesproces i forbindelse med DONG Energys eFLex-projekt med henblik på at afdække, hvad der motiverer private slutbrugere med elbiler eller varmepumper til et fleksibelt elforbrug.

I vores analyse fremkom barrierer og drivere i forhold til ændring af forbrugsadfærd og mere specifikt i forhold til fleksibelt elforbrug i hjemmet styret af f.eks. differentierede prissignaler.

 

Med udgangspunkt i konklusionerne af vores analyse udviklede vi forskellige mock-up-koncepter for intelligent styring af fleksibelt elforbrug. Disse mock-ups blev afprøvet af slutbrugere i deres hjem.

Brugernes feedback på mock-ups blev omsat til mere raffinerede flash-prototyper, som nye slutbrugere afprøvede i workshops. Deres feedback blev omsat til de endelige flash-prototyper, som DONG Energy derefter kunne basere deres design af eFlex på.

Den iterative brugerinddragelsesproces bestod af forskellige faser:

  • Afdækning
  • Analyse
  • Konceptudvikling

Igennem interviews, home tours og cultural probes afdækkede projektet forskellige familiers nuværende forbrugspraksis i hjemmet i forbindelse med elbiler og varmepumper. Herudover fokuserede vi på værdier og holdninger i forhold til energiforbrug.

I dette projekt har Alexandra Instituttet samarbejdet med DONG Energy – Power Grid Strategy. 

Vi kan optimere din løsning ved at inddrage brugerne i teknologiudviklingen.

Kontakt os og hør hvordan!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.