Ecosense

Case

Ecosense

Mobilen kortlægger dit CO2-fodaftryk

Vi udvikler metoder til omfattende måling, modellering og analyse af de faktorer, der påvirker vores CO2-fodaftryk.

EcoSense er et strategisk forskning- og innovationsprojekt, som udføres i et samarbejde mellem universiteter og offentlige og private virksomheder.

Projektets overordnede formål er at give enkeltpersoner og beslutningstagere nogle beslutningsværktøjer, der visualiserer vores CO2-fodaftryk. Værktøjerne skal dels kunne vise, om energibesparende tiltag har de ønskede effekter, dels hjælpe med at udpege nye initiativer for at mindske klimapåvirkningen.

Projektet arbejder ud fra den hypotese, at borgeres og ansattes smartphones kan fungere som en slags miljøsensorer, der indsamler kollektive data. På baggrund af disse data genereres der anonymiserede billeder af folks bevægelses- og adfærdsmønstre i byer, offentlige institutioner og virksomheder. Mønstrene skal bruges til at kortlægge CO2-fodaftrykket og på en let forståelig måde præsentere analyser for enkeltpersoner og beslutningstagere ved hjælp af visuelle værktøjer.

Startdato 01-12-2011 / Slutdato 31-01-2016

Konkret udvikler EcoSense metoder til detaljeret måling, modellering og analyse af de komplekse faktorer, der påvirker vores CO2-fodaftryk. Metoderne eftervises gennem prototypeevaluering i virkelige brugssituationer.

Projektet arbejder med tre fokusområder:

  • Metoder til kollektiv måling af klimaadfærd via smartphones og faste sensorer.
  • Nye værktøjer og modeller for CO2-fodaftryk med zoombare makroskopiske visualiseringer af komplekse sammenhænge. Disse vil kunne benyttes til beslutninger og planlægning på miljøområdet.
  • Mobile samarbejdsværktøjer der – i realtid – kan bidrage til at mindske miljøpåvirkningen, f.eks. behovsbaseret gadebelysning, justering af rumtemperatur i forhold til øjeblikkelige målinger og forudsigelser af forbrug i de kommende timer.

Projektet deltager desuden i en række videnspredningsaktiviteter i Danmark og udlandet.

 

I EcoSense anvender vi vores ekspertiser inden for mobil sensorteknologi, positionering og brugerinddragelse.

Vi har bl.a. foretaget en spørgeskemaundersøgelse og gennemført interviews på Grundfos Dormitory Lab, der har været anvendt som case i projektet.

Projektet arbejder med to niveauer af data:

  • en bred kvantitativ datadel, der omfatter sensordata fra kollektive målinger og statistik. Disse data giver os svar på, hvad mennesker gør.
  • kvalitative data, der giver os svar på, hvorfor mennesker gør, som de gør.

Denne viden skal blandt andet bruges til at designe løsninger, som er relevante og brugbare for de mennesker, der skal bruge dem. De indsamlede data bruges også at lave kvantitative og kvalitative effektmålinger og til at undersøge, hvordan projektets deltagerne oplever at bruge projektets løsninger.

Den forskningsmæssige udfordring ligger i at lave metoder, der gør det muligt at måle, modellere og analysere de komplekse adfærdsmønstre og faktorer, der påvirker CO2-fodaftrykket.

I dette Working paper 1: Energy Consumption as Situated Practices beskriver vi vores resultater og analyserer dem som socially situated practices. Disse indsigter skal bruges til at udvikle kvalificerede indsatser på Grundfos-kollegiet.

De modeller og teknologier, der udvikles i EcoSense, er kritiske i forhold til at hjælpe virksomheder og borgere med at opfylde EUs mål om at mindske CO2-udledningen med 20% i 2020. Det er hypotesen, at EcoSense kan bidrage til en større forståelse af daglige klimapåvirkninger, således at borgere, virksomheder og institutioner ændrer adfærd og reducerer CO2-udledningen. De makroskopiske analyser af indsamlede målinger kan desuden danne grundlag for bedre politiske beslutninger på miljøområdet.

Metoderne udviklet i EcoSense har været afprøvet i en række forsøg med slutbrugere i forbindelse med Grøn By-initiativer i Aarhus, København og Sønderborg. De har desuden været afprøvet i de deltagende virksomheders aktiviteter inden for CO2-måling samt inden for elektriske biler og skibsfart.

Se også:

Projektet er bl.a. finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.

Vi inddrager brugerne i udviklingen af teknologier på energiområdet.

Skal vi skræddersy
en løsning til dig?

Kontakt
Senior Anthropologist
People, Technology and Business Lab
+45 24 66 47 98
Profilbillede af Mia Kruse Rasmussen Se profil
.