The Alexandra Institute // Cases // Digitalt vand

Digitalt vand

Case

Digitalt vand

Data-dreven optimering af vandinfrastrukturen 

Vandsektoren opsamler store mængder data, som kan bruges til prognoser, styring og planlægning. Men der er et stort potentiale for at skabe yderligere viden og værdi med disse data ved hjælp af kunstig intelligens og big data-teknologier.

Vandsektoren kan med kunstig intelligens udnytte en større andel af sine data til at lave prognoser for vandmiljø og vandsystemer samt styre og automatisere den samlede vandinfrastruktur.

Vi samarbejder med DHI om at optimere den komplekse vandinfrastruktur ved at udvikle løsninger baseret på kunstig intelligens og big data-teknologier.

Projektet hedder Digitalt vand, og vi skal udvikle og teste teknologikomponenter, som skal fungere i samspil med eksisterende systemer og modeller i vandsektoren.

Det vil have en række samfundsmæssige gevinster i form af bedre klimatilpasning og bedre forvaltning af ressourcerne. Og ikke mindst vil der opstå nye forretningsmuligheder for danske tech-virksomheder, der kan indarbejde komponenterne i deres egne løsninger.

Aktiviteterne i projektet omfatter:

Afdækning af behov og muligheder på workshops, som vi afvikler for virksomheder i målgruppen.

Valg af case-studier som udgangspunkt for udvikling af teknologikomponenter, herunder test og demonstration.

Udvikling af teknologikomponenter og serviceydelser, herunder:

  • Værktøjer til automatiseret overvågning og diagnosticering af fejl og unormale tilstande i vandsystemer
  • Værktøjer til udvikling af prognosemodeller
  • Værktøjer til optimering af vandinfrastruktur
  • Digitale services til automatiseret overvågning og styring af vandinfrastruktur

Vi arrangerer desuden videnspredningsaktiviteter for de SMVer, der deltager i projektet. Det sker bl.a. gennem dansk.ai, som Alexandra Instituttet står i spidsen for.

Alexandra Instituttet bidrager med ekspertise inden for machine learning, kunstig intelligens, big data, optimering, IoT og softwareudvikling generelt. Sidstnævnte er det, som flytter alle de øvrige teknologier fra vores egne maskiner og ud til brugerne.

Vi skal udvikle machine learning-modeller baseret på data fra eksisterende numeriske modeller, som DHI har brugt indtil nu. Input til disse modeller vil umiddelbart være det samme som til de eksisterende modeller (med mulighed for ekstra datakilder). 

Det nye består i, at beregningerne vil være baseret på machine learning i stedet for håndlavede ligninger. Her leverer DHI domæneviden og data, mens Alexandra Instituttet udarbejder machine learning-modellerne. I de tilfælde, hvor data ikke allerede er tilgængeligt, vil vi også undersøge mulighederne for nye datakilder, fx ved at anvende forskellige typer sensorer til dataindsamling.

 

Digitalt vand skaber innovation og værdi ved at kombinere nye digitale teknologier med eksisterende modelleringsværktøjer.

Målgruppen er rådgivere, små og mellemstore tech-virksomheder og startups, der får mulighed for at udvikle og integrere komponenterne i deres eksisterende løsninger.

Danmark vil dermed kunne udbygge sin styrkeposition som et digitalt foregangsland, ligesom der vil være et stort eksportpotentiale for danske virksomheder pga. en stigende international efterspørgsel efter digitale vandteknologier.

Resultaterne af projektet vil endvidere gavne slutbrugere som fx vandselskaber, havne, kommuner, rederier og offshore-vindselskaber.

Digitalt vand er en Resultatkontrakt finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Innovationsfonden.

Vi samarbejder med DHI samt andre projekter inden for optimering af vandforsyning, herunder CHAIN.

Intelligente vandløsninger skaber nyt eksportpotentiale for danske virksomheder. Udnyt mulighederne sammen med os.

Kontakt
Manager – Intelligent Sustainability
People, Technology and Business Lab
+45 30 23 66 22
Profilbillede af Trine Plambech Se profil
.