The Alexandra Institute // Cases // Digitalisering af blodtypekort

Digitalisering af blodtypekort

Case

Digitalisering af blodtypekort

Mobilapplikation udnytter maskinlæring til automatisk aflæsning af blodtypekort fra Eldon Biologicals

Ved hjælp af computer vision-teknikker har vi i samarbejde med Eldon Biologicals udviklet en algoritme, der kan aflæse blod og omsætte det til tal og dermed fortælle, hvilken blodtype folk har.

Hvordan afgør man, om en person har blodtypen A, B, AB eller O? Herhjemme foregår det automatisk i blodbankerne, men i udviklingslande, hvor man ikke har avanceret udstyr til at analysere en blodprøve, udgør de såkaldte Eldon-kort stadig et vigtigt værktøj for læger og sundhedsarbejdere.

Kortene, der er opfundet af den danske læge Knud Eldon i 1954, er et stykke plast med fire cirkler med antistoffer. Afsætter man en bloddråbe i hver af de fire felter, vil der - afhængigt af blodets type - i hvert af felterne kunne opstå en grynet struktur kaldet en agglutination. Udebliver agglutinationen, forbliver feltet dækket med blod af homogen rød farve.

Eldon Biologicals, der sælger kortene, kom derfor med ideen, om man ikke kunne udvikle en algoritme, der kan skelne, om blodet klumper sammen, altså agglutinerer, eller det forbliver i en homogen rød farve.

I samarbejde med vores Visual Computing Lab har de udviklet en prototype på en mobilapplikation, der kan aflæse blodtypen ud fra det blod, der er afsat på kortet. Applikationen kan derefter sende resultatet til en blodbank eller andre, der har interesse i resultatet. Den kan også fortælle, hvis blodtypebestemmelsen ikke er korrekt udført og dermed er fejlbehæftet.

Applikationen fungerer ved, at den tager et billede af blodtypekortene. På kortets felter er et aktivt stof, der enten aktiveres, så de røde blodlegemer samler sig og dermed klumper sammen (agglutinerer), eller også forbliver blodet en homogen rød farve.

Visual Computing Lab har lavet forskellige billedoperationer på kortene, som giver visuelle informationer om blodets karakter. Informationerne bliver sammensat til en beskrivende talkode, der kan benyttes til at afgøre, om blodet i en cirkel er agglutineret eller ej. Algoritmen trænes og valideres på baggrund af en masse kort, hvor man ved, hvad resultatet er.

Frit oversat har man på baggrund af træningsbilleder defineret et højdimensionelt rum, der kan opdeles således, at de agglutinerede felter optager en del af rummet og den ikke-agglutinerede en anden del. Det betyder, at man i dag har en motor, der virker. Det er en model, der med et close på 100 procent kommer frem og siger, om den har fundet et resultat eller ej.

Eldon Biologicals kunder er både felthospitaler og hjælpeorganisationer, der primært opererer i tredjeverdenslande. I USA bliver kortene benyttet til blodtypebestemmelse i de private hjem, hvor de bl.a. bruges, hvis man ønsker at spise efter sin blodtype.

Virksomheden er medstifter af og samarbejder med organisationen CURhE, der er en gruppe læger i Afrika, Indien, USA og Canada, der bekæmper den såkaldte rhesus-sygdom. Den er ukendt herhjemme, men er en sygdom hos nyfødte, der skyldes, at en rhesusnegativ mor danner antistoffer mod et rhesuspositivt fosters røde blodlegemer.

“Det har ikke stor betydning for det første barn, som kvinden er gravid med. Men bliver hun gravid igen, kan hun få en ufrivillig abort, hvilket ikke er ufarligt i Indien eller Afrika. Kvindens senere fødte børn kan også få en hjerneskade, eller de kan blive dødfødte. I vor del af verden er behandlingen overstået med en infusion af specielle antistoffer. Men det foretages ikke automatisk i fx Afrika,” siger Kasper Juul Hedegaard fra Eldon Biologicals.

CURhE er styret af forskere på Stanford University, og det er især dem, der har rykket for en digitalisering af kortene. Applikationen kan nemlig give mulighed for at samle statistisk data og for at sende resultatet til de lokale blodbanker. Samtidig kan man sende en sms med blodtypen til kvinden.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside og artikel i Version2.

Samarbejdet er udført i regi af Videnkupon-ordningen under Innovationsfonden.

Har du også brug for et link mellem den analoge og den digitale verden? Så kontakt os!

Kontakt
Head of Interactive Spaces Lab
Interactive Spaces Lab
+45 40 19 45 38
Se profil
.