The Alexandra Institute // Cases // Digital produktion af billeder og animation

Digital produktion af billeder og animation

Case

Digital produktion af billeder og animation

Ressourceeffektiv og hurtig produktionsproces af visuelt materiale 

Vi arbejder med at optimere de kreative virksomheders arbejdsprocesser ved at udvikle nye organiseringsformer og ny software.

De digitale kreative virksomheder i Danmark, der producerer computerspil og animationsfilm, er internationalt anerkendt for deres kreativitet på området. Men branchen savner forretningsmodeller, der kan drage nytte af den særlige danske kreative kompetence. Desuden er mange af virksomhederne sårbare, fordi de investerer stort i enkelte produktioner, som måske kan fejle.

Branchen har derfor behov for nye og stabile indtægtskilder. Vi ser indlysende muligheder for, at deres kreative kompetence og mange af deres produkter vil kunne afsættes i danske virksomheder, som ikke er i underholdningsbranchen, men til gengæld har brug for digitalt producerede billeder og videoer til kommunikation, formidling og marketing.

Det vil kunne give virksomhederne en mere effektiv kommunikation og markedsføring og dermed en større gennemslagskraft i den internationale konkurrence. Men it-værktøjerne, der skal kunne muliggøre dette, eksisterer ikke endnu.

Vi vil forbedre muligheden for at afsætte digitalt producerede billeder og videoer skabt af den kreative, digitale branche i Danmark til danske virksomheder uden for underholdningsindustrien – samt offentlige institutioner. Vil vil effektivisere de kreative virksomheders arbejdsprocesser ved at udvikle nye organiseringsformer og ny software, som kan gøre dem i stand til effektivt at levere visuelle produktioner af høj kvalitet til de nye målgrupper uden for underholdningssegmentet. Samtidig vil vi skabe grobund for nye markeder ved at udvikle forretningsorienterede værktøjer, der kan understøtte salget og forretningsudviklingen for de kreative erhverv og deres kunder.

Målet med vores arbejde er, at:

  • Understøtte det nye forretningsområde for digitalt producerede film og billeder med konkrete forretningsorienterede værktøjer, der fremmer salget af de kreative virksomheders digitale produkter til erhvervs- og produktionsvirksomheder uden for underholdningsbranchen og den forretningsmæssige anvendelse af de digitalt producerede produkter hos aftagerne.
  • Opbygge best practice for organisering af arbejdsprocesser i den digitale produktion af film og billeder.
  • Bygge intelligente softwareværktøjer, der effektiviserer produktionen af digitale billeder og animation – specielt tilpasset de nye markeder.
  • Synliggøre de nye muligheder ved hjælp af konkrete caseforløb og demonstratorer sammen med både kreative, digitale virksomheder og deres kunder.

Vi tilbyder en række softwarepakker og plugins, der samlet set vil accelerere produktionsprocessen for de kreative digitale erhverv. Det kan være direkte anvendelse af digital data fra services eller produkter, automatisering af repetitive arbejdsprocesser (f.eks. tilpasning af sprog eller produktvarianter) eller procedurel generering af indhold (f.eks. algoritmisk autogenerering af baggrunde såsom himmel, landskaber og menneskemængder til digitalt producerede billeder).

Vi opbygger en følgegruppe af kreative virksomheder i tæt samarbejde med Shareplay og Interactive Denmark. I to af casevirksomhederne vil vi foretage etnografiske observationer af nuværende arbejdsprocesser, kommunikationsmønstre og anvendelse af it, kontekstuelle interviews med medarbejderne og kvalitative interviews med ledelserne – samt efterfølgende formidling af resultater og best practice.

Som en del af videnspredningen vil vi benytte de nationale innovationsnetværk, der har aktiviteter inden for dette område – med særligt fokus på InfinIT, Service Platform og Innovationsnetværket for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi.

Desuden vil de udviklede værktøjer blive gjort tilgængelige på egne og andre relevante platforme, hvor målgrupperne naturligt kommer i kontakt med dem, og vi vil undersøge mulighederne for at få forretningsværktøjerne integreret i relevante uddannelsesforløb på erhvervsakademier, professionshøjskoler og digitale uddannelser på universiteterne.

 

Denne resultatkontrakt har fokus på de kreative, digitale erhverv – og de mange virksomheder i Danmark på tværs af sektorer, der vil kunne opnå en væsentlig kvalitets- og effektiviseringsgevinst i brugen af digitalt producerede billeder og videoer til kommunikation, formidling og marketing. Specielt de mange SMV’er i Danmark.

Vi vil med denne aktivitet dermed også fremme det kreative, digitale erhvervs produktion og salg af digitale billeder og film til andre virksomheders kommunikation, formidling og markedsføring. 

Resultatkontrakten er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på bedreinnovation.dk

Kontakt os hvis du ønsker kvalitets- og effektiviseringsgevinst ved at producere visuelt materiale digitalt.

Kontakt
Computer Graphics Engineer
Visual Computing Lab
+45 31 35 06 25
Profilbillede af Magnus Koch Se profil
.