The Alexandra Institute // Cases // Digital nudging

Digital nudging

Case

Digital nudging

Digital interaktion skal lokke folk ud i bynaturen

Vi undersøger, om man ved hjælp af digital nudging kan få folks øjne op for den natur, der er lige uden for døren.

Naturhistorisk Museum og Life Exhibitions har lavet fotoudstillingen Habitat Aarhus i 2016. De ønskede sammen med Alexandra Instituttet at undersøge, om man med digital nudging kan få de besøgende i fotoudstillingen til selv at opsøge bynaturen efter at have besøgt udstillingen.

Målgruppen er aarhusianske børnefamilier, og formålet med indsatsen har været at aktivere dem til at få øjnene op for bynaturen og bruge den. Børnene skal gennem leg forstå, at der er meget bynatur at udforske, og at de forskellige naturelementer er gensidigt afhængige af hinanden.

Det har ligeledes været en central del af opgaven at måle, hvor meget udstillingen påvirker de besøgende til at bruge bynaturen. De indsamlede data er blevet viderebragt til Life Exhibitions, som derved kan se, hvor mange besøgende, der har været på udstillingen, og hvor længe de har været der. På den måde har Life Exhibitions fået viden om de besøgendes adfærd på udstillingen.

Udstillingen stod to forskellige steder i Aarhus i 2016 og indtager en central plads i Kulturby Aarhus 2017.

Projektets vision er at få byboerne, særligt børnefamilierne, til at bruge bynaturen, efter at have besøgt fotoudstillingen Habitat Aarhus.

For at engagere målgruppen har vi samarbejdet med virksomheden Useeum, der har skabt et skattejagtkoncept til museer. Konceptet er blevet tilpasset dette projekt, og løsningen er en digital, interaktiv skattejagt på telefonen, der skal få især børnene til at se og forstå sammenhænge i naturen omkring dem.

Alexandra Instituttet har bidraget med ekspertise inden for kvantitative brugerstudier og brugerdreven udvikling samt viden om digital interaktion og nudging.

Alexandra Instituttets opgaver omfatter:

  • Kvantitative brugerundersøgelse samt indsamling af data og afrapportering af data til Life Exhibitions
  • Understøttelse af udvikling af et skattejagtskoncept med hovedfokus på at engagere børn i bynaturen
  • Udvikling af digitale prototyper til selve fotoudstillingen, som skal give de besøgende mulighed for at dykke ned i konkrete billeder og se dem i deres kontekst

Alexandra Instituttet har anvendt disse metoder i projektet:

  • Projektledelse og facilitering af workshop med henblik på konceptudvikling
  • Udvikling af kvantitativt undersøgelsesdesign til indsamling af adfærdsdata på udstillingen (wi-fi-sensorer/-sniffere) samt behandling af indsamlede data
  • 360 graders videovisning af konkrete billeders kontekst

Vi har opnået viden om, hvordan man måler kvantitativt på adfærd på udendørs udstillinger.

Desuden har vi udforsket, hvilke nudgende mekanismer, der kan aktivere den specifikke målgruppe til at ændre adfærd på baggrund af digital interaktion.

I dette projekt samarbejder Alexandra Instituttet med:

Projektet er støttet af innovationsnetværket InfinIT.

Vi har den nyeste viden inden for digital innovation og bæredygtighed.

Kontakt
Senior Digital Innovation Specialist
People, Technology and Business Lab
+45 30 76 07 22
Profilbillede af Marie Rørdam Fenger Se profil
.