The Alexandra Institute // Cases // Digital Bydel

Digital Bydel

Case

Digital Bydel

Digital-fysiske prototyper i byrummet skal klæde borgerne bedre på

Digital bydel udvikler og afprøver initiativer, der kan være med til at give borgerne et positivt billede af det digitale, og hvad dette også kan bruges til

Borgerservice i Aarhus Kommune har ønsket at undersøge, hvordan man kan informere, involvere og indgå i dialog med borgerne på forskellige måder, ved brug og udfoldelse af det digitale i de fysiske arealer. Kommunerne i Danmark bevæger sig mere og mere fra en fysisk kontaktform til en digital. Et eksempel på dette er blandt andet digital post.

Formålet med projektet er at klæde borgerne bedre på, så de kan se og udnytte de nye muligheder, det digitale kan tilbyde. Hvad er vigtigt når arkitekter, byudviklere og serviceudviklere skal udvikle byrum, med data og dimser som nyt materiale og nye værktøjer? Hvordan kan en kommune bruge disse nye erkendelser til at skabe byrum og services, som udnytter de digitale muligheder, til at gå i dialog med borgerne.


Med udgangspunkt i aktuelle sager, hvor der er noget på spil i for borgerne i bydelene, ønsker vi i projektet at udvikle koncepter/modeller for, hvordan kommunen kan bruge det digitale medie til at understøtte medborgerskab og engagement blandt borgerne i området. Ved at arbejde aktivt med borgerinddragelse, gennem bydelsinstallationer, konkurrencer og visualisering af relevante data, forventer vi at projektet kan være med til at give erfaringer og bud på modeller for en ny slags borgerdialog i et nyt digitalt paradigme. Der vil i projektet blive arbejdet med fem bydele: Harlev, Beder-Malling, Åbyhøj, Frederiksbjerg og Ø-gaderne.

Læs mere på projektets hjemmeside

I forbindelse med opstart og den første fase er der blevet afholdt workshops, hvor hovedformålet har været at bringe tværfaglig viden i spil. Her har fokus været på en diskussion omkring, hvordan man arbejder med digital-fysiske prototyper i byrummet, der skal være med til at opfordre borgere til et øget engagement. Studerende fra 5 forskellige studier har været ude og lavet byrumsanalyser i 5 bydele, og de har her også lavet interviews samt kortlægning af området.

Projektet er af en mere eksperimenterende karakter, og der vil i processen blive afprøvet forskellige teknologier og metoder. I prototype 1 er der primært blevet arbejdet med RFID-polletter, der kan aktivere muligheden for at afgive idéer i en prototype ude i byrummet. Prototypen indeholder både RFID-læsere, et hacket tastatur, et digitalt interface samt lydinput/output. Vi har her været inspireret af det traditionelle byrumsinventar, telefonboksen, som mange (specielt fra en ældre generation) associerer til som et form for symbol for kommunikation ude i det offentlige rum.

Aarhus Kommune, Borgerservice
Sager der Samler
ODAA
Aarhus Universitet, Institut for Datalogi
Aarhus Universitet, IT produktudvikling
Aarhus Universitet, Urban Computing
Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund - Antropologi
Arkitektskolen Aarhus
Via University College

Projektets totale budget er på 1.800.000 kr.

Projektet blev finansieret gennem midler fra Aarhus Kommunes Innovationspulje og kørte indtil december 2015.

Vi hjalp Aarhus Kommune med at komme i dialog med borgere og brugere.
Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.