The Alexandra Institute // Cases // Det interaktive hospital

Det interaktive hospital

Case

Det interaktive hospital

Koordinerings- og kommunikationsværktøj til operationsgang

Vi har samarbejdet med Horsens Regionshospital om, hvordan man tilpasser it og teknologi til arbejdsgangene på hospitaler.

Med indførelsen af it på hospitaler er anvendelse af den elektroniske patientjournal (EPJ) langt fra uproblematisk. Almindelige computere er i mange år blevet udviklet til at understøtte arbejdet på kontorer, men problemet på hospitalerne er at arbejdet er meget forskelligt fra kontorarbejde. Det drejer sig om menneskelig kontakt, fysisk arbejde, mobilt arbejde og frem for alt samarbejde.

Forskningsprojektet Det Interaktive Hospital fokuserede på, hvordan teknologien kunne tilpasses denne type arbejde som karakteriserer hospitaler, men også gør sig gældende inden for andre områder med samme karakteristika.

Mere fokuseret kiggede projektet på operationsafsnittet på et hospital, og hvordan it kunne understøtte f.eks. arbejdet på en operationsstue og mellem operationsstuen, operationsafdelingen og resten af hospitalet.

 

Projektet har opnået en række erhvervsmæssige mål:  virksomheden Medical Insight har brugt projektet som del i  forsknings- og udviklingsplanen for næste version af deres Picture and Archieving System (PACS) kaldet EazyViz. Der er efterfølgende et aktivt samarbejde mellem virksomheden og AGFA om at implementere versionen på Horsens Sygehus.

Prototype i Horsens
Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Horsens Sygehus førte til udviklingen af en prototype, som kørte på Horsens Sygehus i en årrække.

Det sundhedsteknologiske projekt blev udviklet i tæt samarbejde mellem forskere fra Centre for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet, teknologileverandør Medical Insight samt læger og sygeplejersker på Horsens Sygehus.

I foråret 2006 fungerede iHospital som pilotprojekt på Horsens Sygehus.

Dette førte i sommeren 2006 til, at der blev dannet et opstartsfirma, Cetrea, af en række forskere fra Center for Pervasive Healthcare.  iHospital er i dag registreret varemærke for Cetrea.

Horsens Sygehus modtog i 2008 Den Gyldne Skalpel fra Dagens Medicin for dets innovative forskningssamarbejde omkring udviklingen af Det Interaktive Hospital.

Cetrea blev i 2014 solgt for 90 millioner og er nu førende leverandør af kliniske logistiksystemer til gavn for rigtig mange patienter og sundhedsfagligt.

Det sundhedsteknologiske projekt er udviklet i tæt samarbejde mellem forskere fra Centre for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet, teknologileverandør Medical Insight samt læger og sygeplejersker på Horsens Sygehus.

iHospital er en teknologi, der gør det nemmere at koordinere operationer og lokalisere personalet. Ved hjælp af blandt andet fingertouch skærme placeret på operationsstuerne og på de tilhørende senge- og opvågningsafdelinger kan man via videoklip og symboler følge med i, hvor langt man er nået i de forskellige operationer, kommunikere med personalet på stuerne og lokalisere det resterende personale, hvilket afhjælper mange forstyrrende telefonopkald og fremmer koordineringen af arbejdet.

I foråret 2006 fungerede iHospital som pilotprojekt på Horsens Sygehus.

Forskningsmæssigt har projektet beskæftiget sig med tre fundamentale begreber inden for pervasive computing og brugergrænsefladedesign og har leveret forskningsresultater inden for dem alle.

For det første har projektet arbejde med begrebet context-awareness, dvs. at give computeren en forståelse for den (brugs-)kontekst som den er i. Som et resultat at dette arbejde er der lavet et generelt Java-baseret framework for design og implementation af context-aware teknologier kaldet The Java Context-Awareness Framework, forkortet JCAF. Der er skrevet flere artikler om JCAF, samt om brug af context-awareness generelt på et hospital. JCAF er blevet downloaded af næsten 50 andre forskere og bruges i dag flere steder, inkl. af forskere i USA, Kina, Japan, Europa og her i Danmark.

For det andet har projektet beskæftiget sig med capture-and-access applikationer, specielt med fokus på capture-and-access under operationer. Som et resultat af dette arbejde er der udviklet en prototype – ActiveTheatre – som viser hvordan en kirurg kan få adgang til relevante kliniske data, mens han/hun opererer samt optage dele af operationen undervejs gennem billeder, video og talegenkendelse. Disse optagelser lagres senere i PACS eller EPJ-systemer. En artikel om ActiveTheatre blev præsenteret ved UbiComp konferencen i Japan i 2005.

For det tredje har projektet arbejdet med social awareness herunder specielt at give det kliniske personale en fornemmelse for, hvad der sker rundt omkring, hvor kollegaer og patienter er, og hvad de laver. Denne forskning har ført til tre vigtige teknologiske resultater:

  1. en generel infrastruktur til mediering af awareness, kaldet AWARE-infrastrukturen,
  2. en mobil telefon (kaldet AwarePhone) som kan bruges af det kliniske personale til at se hvor folk er, hvad de laver og sende beskeder, samt
  3. et operationsplanlægningsværktøj der er udvidet med information om, hvad der sker i de enkelte operationsrum, hvor folk inkl. patienter er, og hvad de laver. Denne prototype kaldes AwareMedia. Det er specielt inden for dette sidste område at 2006 har budt på ny forskning med en hel række artikler præsenteret på førende internationale konferencer og tidsskrifter.

Endelig er der på baggrund af projektet blevet skrevet og publiceret en ph.d.-afhandling med titlen Pervasive Interaction – Designing Technology for Complex Work Environment af Thomas Riisgaard Hansen.

Dansk Data Display

Horsens Sygehus

Medical Insight

Projektet blev bl.a. finansieret af ISIS Katrinebjerg

Vi udvikler it, der passer til brugernes behov.

Det gør vi også gerne med dig!

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.