The Alexandra Institute // Cases // Design og udvikling af smarte produkter og servitization

Design og udvikling af smarte produkter og servitization

Case

Design og udvikling af smarte produkter og servitization

Fra klassisk produkt til økosystem

Udvikling inden for it er den største game changer for produkter og produktion

Danske produktionsvirksomheder skal agere i en verden, hvor produkter bliver smarte og integrerer sig i internettet og interagerer med kunderne.

Engang var produktion af fysiske DVD'er og CD'er stor forretning, og produktion af disse skiver blev optimeret, så prisen gik ned. Men i dag leveres indholdet som NetFlix og Spotify-services på nettet. Google samler data om vores gader for at lave bedre kort- og navigationsservice, og samtidig bruger de den data til at lave styring til en selvkørende bil. Data bliver til nye fysiske produkter. 

Smarte produkter handler i dag ikke kun om at gøre produktionen af et fysisk produkt mere effektiv. Det handler også om at innovere på produkterne og gøre dem smartere ved at udnytte mulighederne ved at koble dem på internettet og bygge nye services. Services som brugerne ønsker, forstår og kan se værdien i.

Produkter er ofte services på nettet, koblet til andre ting og andre mennesker – man taler om begrebet servitization for denne trend. Men teknologien i sig selv giver ikke svaret på, hvad du skal udvikle, og hvad kunderne har brug for.

Markedet for smarte produkter er globalt i voldsom vækst, men danske produktionsvirksomheder er ikke kommet helt med på bølgen. Alexandra Instituttet vil udvikle nye teknologiske serviceydelser, som stimulerer produkt- og serviceinnovationen i danske virksomheder, så der skabes vækst via smarte produkter og deres tilknyttede services. 

Smarte produkter er kendetegnet ved, at eksisterende og nye produkttyper udvides med

  • elektronik
  • sensorer
  • netværkskommunikation
  • softwareteknologier

som gør det muligt at integrere produkterne i et større økosystem af sammenhængende produkter, der kan arbejde sammen, monitoreres, kontrolleres, optimeres gennem indlejring af internet kommunikationsstandarder (f.eks. 6LoWPAN eller ZigBee gateways) til at kontakte en såkaldt product cloud. 

En product cloud består af netværksforbundne services i skyen, som samler data op fra produkter og kan sende kontrolkommandoer og data tilbage til produkterne og deres brugere, f.eks. via apps. Når smarte produkter kobles til internettet, kan dele af produktets funktionalitet også flyttes til en product cloud. De forskellige trade-offs ved en sådan funktionsarbejdsdeling kræver analyser og viden om arkitekturerne.  Vores teknologiske ydelser vil have product cloud og services som omdrejningspunkt.

Vi udvikler teknologiske serviceydelser i form af rådgivning inden for centrale teknologier relateret til Internet of Things (IoT), cyber-physical systems, netværksprotokoller, positionering, mv. Der udvikles rådgivnings- og udviklings-ydelser inden for service design og servitization-forretningsmodeller, samt designkoncepter, design og interaktion til smarte produkter, udvikling af software økosystemer for smarte produkter, product cloud, markeds- og brugsdataopsamling, adaptive og lærende produkter baseret på brugsdataanalyser og feedback. 

Vi vil bygge videre på anbefalingerne fra det teknologiske fremsyn vedr. smarte produkter og IoT udarbejdet af GTS-nettet. Fokus vil være på at omstille virksomhedernes produkter i et internet- og serviceperspektiv under følgende fokusområder:

Cloud og økosystem infrastrukturer og organisation – forstå og udnytte de nyeste og mest avancerede platforme i forhold til konkrete produktløsninger

Åbne standarder – forstå og implementere anvendelsen af nye (de facto) standarder 

Cyber-physical Systems teknologier – forstå, udnytte og udvikle nye teknologier, der kobler fysiske funktioner med it-funktionalitet, herunder specielt de softwaremæssige udfordringer.

Fysisk design og interaktion – udvikle nødvendige værktøjer og metoder til at designe nye smarte produkt- og interaktionskoncepter 

Servitization – forstå og arbejde med service-design og forretningsmodeller, der transformerer fysiske produkter til services. F.eks. fra leverance af musik-CDer til abonnement på en musikservice eller fra pumpe-produkt til ”vand som en service”.

 

Resultatkontrakten er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsminiseriet.

Dansk erhvervsliv, herunder specielt fremstillingsvirksomheder, er den primære
målgruppe for dette projekt.

Flere af de største (60+) produktionsvirksomheder har sluttet sig sammen i MADE (Manufacturing Academy of Denmark), og Alexandra Instituttet har qua sin deltagelse i MADE en særdeles god kontaktflade til en lang række af disse målgruppevirksomheder. Herudover har vi som GTS-institut og via vores
innovationssamarbejder en tæt og god kontakt til etablerede produktionsvirksomheder i SMV-kategorien, for hvem både servitization og opgradering af
eksisterende produkter er relevant. Der er et betydeligt vækstpotentiale i SMV’erne, fordi så stor en del af de danske virksomheder findes her.

Den sekundære målgruppe er den voksende underskov af start-ups og crowdfundingprojekter, der ofte omtales som maker-kultur eller kickstarter-projekter efter den
største amerikanske formidler af crowdfunding.

Markedet for smarte produkter er i voldsom vækst. Hvordan gavner det din forretning?

Kontakt
Distinguished Scientific Advisor
+45 21 49 56 34
Profilbillede af Kaj Grønbæk Se profil
.