The Alexandra Institute // Cases // Dansk.ai: Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens

Dansk.ai: Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens

Case

Dansk.ai: Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens

Danmarks første powercenter inden for kunstig intelligens

Overvejer du eller er du i gang med at udnytte kunstig intelligens i dine produkter? Så flyt ind på Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens.

Udnyt de nyeste muligheder med kunstig intelligens i produkter og services

Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens er et svar på behovet for nem adgang til spidskompetence inden for maskinlæring, kunstig intelligens og big data.

Vil du i gang med at arbejde med moderne AI-teknikker, men har svært ved at finde folk eller finde ud af, hvem du skal samarbejde med? Sådan ser virkeligheden ud for mange virksomheder, og det betyder, at de har svært ved at realisere potentialet, som teknologien rummer. Samtidig findes der en stribe forskellige platforme inden for kunstig intelligens og maskinlæring, som virksomhederne kan bruge lang tid på at få til at fungere.

Vi har ressourcerne!

Kernen i centeret er, at en virksomhed kan købe én eller flere arbejdspladser kombineret med et klippekort til en basal rådgivningspakke omkring kunstig intelligens hos Alexandra Instituttet. Det vil derfor være en blanding af faste beboere og innovationsfællesskaber.

Centeret giver dig adgang til en allerede kørende dataplatform, AI-spidskompetencer samt et netværk med andre virksomheder, der arbejder med de samme teknikker.

Vi bringer innovation ind i din virksomhed. Når du kommer hjem, ved du mere om dine kunder, din leverandør og de myndigheder, du eventuelt samarbejder med. Du vil forstå, hvordan din virksomhed kan bruge kunstig intelligens, og hvor det skaber reel innovation og værdi.

Mange virksomheder bor i dag i kontorfællesskaber, der har fokus på domæne. De færreste har fokus på metode. Ideen med centret er netop at give virksomheder fra alle brancher, som arbejder med kunstig intelligens, mulighed for at udveksle erfaringer. Centeret er primært målrettet SMV’er, som er på vej ind i en verden af kunstig intelligens, eller som allerede er i gang.

Centeret er etableret for at:

 •  Arbejde med brug af kunstig intelligens metoder i jeres forretning
 •  Samarbejde om brugen af kunstig intelligens
 •  Frit dele vores erfaringer med brugen af kunstig intelligens
 •  Dele de tekniske og menneskelige ressourcer, som stilles til rådighed i centeret

Vi er her ikke for at:

 •  Konkurrere om hinandens kunder, ressourcer eller personale
 •  Proaktivt sælge til hinanden
 •  Forsøge at blive opkøbt

Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens er en del af Alexandra Instituttet under Anders Kofod-Petersen, Professor og Vicedirektør, Alexandra Instituttet og daglig ledelse af Flemming Adsersen, Alexandra Instituttet.

Få nem adgang til banebrydende teknologier

Centeret har fokus på banebrydende teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og Big Data. Ud over Alexandra Instituttets ydelseskatalog inden for IT  består tilbuddet af en basispakke, der indeholder en AI-helpdesk, IoT-platform, SHARK maskinlæringsplatform og bidrag til centrets fællestjenester. Derudover er der diverse tilkøbstjenester som AI roadmap, persondatapakke, Fast-lane innovation og mentorforløb.

Du får:

 • ”One point of entry” til den danske AI-verden: Små, mellemstore og de allerstørste virksomheder får adgang til universiteter, myndigheder, teknologipartnere, m.fl.
   
 • Plads i et inspirerende miljø med adgang til droner, IoT og chatrobotter, der udfordrer dine AI-ideer.
   
 • Adgang til de bedste datavidenskabelige kompetencer i Danmark fra Alexandra Instituttet og fra vores partnere: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og ITU.
   
 • Adgang til offentlige myndigheder (Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Copenhagen Capacity og Udenrigsministeriet).
   
 • Forbindelse til alle kunstig intelligens initiativer (f.eks. DABAI, Innovationsfonden, Nordic.ai, mv).
   
 • Adgang til en AI-helpdesk.
   
 • Mulighed for at deltage i innovationsfællesskaber.
   
 • Du kommer et skridt foran på ny viden og vil kunne udnytte resultater fra forskningsverdenen.

Byg videre på andelstanken: Del data og bliv klogere

Kunstig intelligens er en eksperimentel videnskab: Man bruger sine kundedata til at bygge en model, men så vil man konstant teste den og se, om alternative algoritmer er bedre. Den vil blive styrket, jo mere den bruges og jo større datagrundlag, den har.

Kunstig intelligens kræver, at man har adgang til store datasæt, det skal centeret give. Da Danmark hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, kan vi godt frygte, at de taber datakapløbet, og dermed ikke har samme muligheder for at udvikle nye løsninger. Mangel på data udgør ikke samme udfordring for spillere som IBM, Google og Amazon.

 • Identificer datakilder

  Vi hjælper med at identificere de datakilder, man har mulighed for at benytte sig af. Det kan være data, der allerede opsamles eller muligheder for at bruge sensorer til at opsamle nye data. Der kan være behov for at samkøre forskellige datakilder, tilpasning af forskellige formater, filtrering af støj, etc.

 • Visualiser data

  Et næste skridt kan være forskellige former for visualisering af data – med store datamængder kan det være uoverskueligt at gennemskue, hvad der kan være af information, mønstre og andet, som har betydning for ens forretning, og her kan visualisering være en hjælp. Gode visualiseringer kan ofte påvise nye interessante mønstre, som kan være et symptom på problemer i en produktionsproces, adfærd man ikke kendte til etc.

 • Genkend mønstre

  Et næste skridt kan være at anvende machine learning til automatisk at genkende relevante mønstre og bruge disse til at forudsige begivenheder fremover.

 • Integrer med egne systemer og forretning

  Og endelig kan der være behov for at udvikle egentlige løsninger, der er integreret med virksomhedens øvrige systemer. I produktionsvirksomheder kan man måske omstille sig fra at levere fysiske enheder til sidst at levere services – såkaldt servitization.

 • Tjek behovet for yderligere kompetencer

  I forhold til løsninger kan det være relevant eller nødvendigt at tage hånd om sikkerhed og privacy, sikre anvendelighed gennem brugerinddragelse og udvikling af hensigtsmæssige interaktionsformer og ikke mindst udvikling af forretningsmodeller for brug af data. Dette er altsammen emner, som Alexandra Instituttet kan rådgive om.

Book en kontorplads

Centeret ligger i Univate, der er et er et nyt og moderne kontorfællesskab placeret på Søndre Campus ved Københavns Universitet, Ørestaden og lige ved Islands Brygge metrostation. Placeringen giver let adgang til både start-ups, etablerede virksomheder og offentlige aktører. Univate er en fusion mellem Symbion, Danmarks største og ældste startup-community og kontorfællesskab, og Københavns Universitet.

På centeret betaler du for det antal m2, du lejer, og ikke for det antal personer, der sidder på kontoret. Det er muligt at sidde både flere og færre personer på kontoret alt efter behov.

En anden mulighed med centeret er, at  3-4 virksomheder, der interesserer sig for eksempelvis trafik og jura, går sammen og samler deres data og businesscases i en stor spand. Herefter får de adgang til den tekniske platform og kan arbejde intensivt i et halvt år med at udvikle ting, som optimerer den enkelte virksomheds produkt.

Centeret faciliterer samarbejdet i innovationsgrupperne. Grupperne dannes for at udvikle løsninger og skabe resultater med afsæt i kunstig intelligens efter design thinking metoden. Hver deltager bidrager med egne data til gruppens samlede testdatapulje. Gruppen kan trække på offentligt tilgængelige data og kan købe data af andre data-ejere.

Sådan kan du bruge centeret

Kontakt os hvis du ønsker at leje kontorpladser og blive en del af Center for Kunstig Intelligens.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.