The Alexandra Institute // Cases // Danmark som telemedicinsk foregangsland

Danmark som telemedicinsk foregangsland

Case

Danmark som telemedicinsk foregangsland

Sammenhængende telemedicinske

løsninger

Vi er med i front, når Danmark går forrest som telemedicinsk foregangsland. Projektet skal udvikle rammer og værktøjer, der skaber sammenhæng og fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. 

Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut er gået sammen om et telemedicinsk forretnings- og software-økosystem. Et økosystem, der skaber sammenhæng og markedsudvikling – og dermed markant fremdrift for telemedicinske virksomheder og for sundhedsvæsnet i Danmark.

Udviklingen af telemedicin, hvor danskerne f.eks. kan klare lægebesøget hjemme i stedet for at skulle hen til læge eller hospital, er i rivende udvikling. Men som situationen er i dag, mangler der i høj grad fælles standarder for telemedicinske systemer, og der er et stort behov for at skabe langt bedre sammenhænge på tværs mellem alle aktører i sundhedssystemet – fra borger til sundhedsprofessionelle i alle sektorer. Så længe vi ikke kan skabe sammenhæng, svækker det udviklingen af det lovende marked for telemedicin, fordi de enkelte systemer udvikles og lever som isolerede øer. Gode telesundhedsløsninger kræver organisering på tværs af sektorer.

Det stiller krav om gode forretningsmodeller, anvendelsen af internationale standarder og en open source kerneteknologi. Det kræver endvidere en infrastruktur, der giver kommercielle udbydere inden for telemedicin mulighed for at tilbyde deres komponenter i en samlet ramme, hvorfra løsninger kan sammensættes på tværs af forskellige leverandører og brugere.

Resultatkontrakten "Danmark som telemedicinsk foregangsland" er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Projektet skal udvikle rammer og værktøjer, der skaber sammenhæng og fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. Arbejdet er baseret på den nyeste viden på feltet og en grundig kortlægning af området.

Arbejdet vil skabe grundlaget for, at leverandørerne kan møde forventningerne både i Danmark og på eksportmarkederne. Projektet samarbejder med National Sundheds-it (NSI) om national koordinering af infrastrukturarbejdet og med KIH og Telecare Nord om deres system Open Tele – det første Open Source telemedicinske system, der anvendes i storskala i Danmark.

 

Økosystemet vil omfatte forretningsmodeller og fælles tekniske snitflader, kerneteknologi og infrastruktur som giver kommercielle udbydere inden for telemedicin mulighed for at tilbyde deres forskelligartede komponenter i en samlet ramme, hvorfra løsninger kan sammensættes på tværs af forskellige leverandører og brugere.

Indsatsen skal udvikle et økosystem, der skaber fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. Der bliver udviklet en værktøjskasse baseret på den nyeste viden på feltet og en grundig kortlægning af området.

Arbejdet omfatter forretningsmodeller, internationale standarder og fælles tekniske snitflader, open source kerneteknologi og infrastruktur, der giver kommercielle udbydere inden for telemedicin mulighed for at tilbyde deres komponenter i en samlet ramme, hvorfra løsninger kan sammensættes på tværs af forskellige leverandører og brugere.

Arbejdet vil skabe grundlaget for, at leverandørerne kan møde forventningerne både i Danmark og på eksportmarkederne. Indsatsen samarbejder med National Sundheds-it (NSI) om national koordinering af infrastrukturarbejdet.

FORCE Technology

DELTA

Teknologisk Institut

Alexandra Instituttet har i processen endvidere samabrjedet med mange leverandører inden for sundheds-it, som f.eks. Systematic, CSC, Trifork, Sekoia m.fl. og sundhedsautoriteterne NSI og MedCom.

Brug vores viden, når du vil igangsætte telemedicinske tiltag, købe eller videreudvikle løsninger
Kontakt os og hør mere

Kontakt
Head of Health IT Lab
Health IT Lab
+45 20 26 99 11
Se profil
.