DABAI

Case

DABAI

Danish Center for Big Data Analytics-driven Innovation

Innovationsfonden har igangsat et nyt samfundspartnerskab, som skal medvirke til, at Danmark tager en ledende rolle i at udnytte big data til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer. Partnerskabet er det første af sin slags og samler stærke datalogiske kræfter med virksomheder og offentlige styrelser.

It er den mest centrale katalysator for innovation i samfundet. It skaber samtidig en kolossal vækst i mængden af opsamlede data fra kilder som produktionsapparater, internetbaserede systemer, smartphone-apps og sensorer i byer og bygninger. Det er den slags data, der udgør et stort uudnyttet potentiale for innovation og vækst i Danmark.

Det estimeres, at mindre end 3 procent af de opsamlede data bliver analyseret og omsat til viden. Dette projekt har til formål at udvikle effektive og brugbare metoder, teknikker og værktøjer til at analysere big data og skabe innovation via den indsigt, man opnår gennem analyserne.

Løsningen består af en række effektive og brugbare metoder, teknikker og værktøjer til at analysere big data og skabe innovation via den indsigt, man opnår gennem analyserne.

Løsningen giver derved private og offentlige virksomheder en række metoder til at indsamle data, analysere dem og udnytte deres ellers gemte værdipotentiale.

Formålet er at udvikle generelle teknikker og metoder inden for analysealgoritmer, machine learning og interaktiv visuel analyse, der kan genbruges på tværs af en række cases i tre forretningsområder:

 • Offentlige data
 • Data fra fødevareindustrien
 • Data fra it-baseret læring

Teknikkerne og metoderne vil blive udviklet med udgangspunkt i et sæt caseaktiviteter, bestående af en række private og offentlige virksomheder. Aktiviteterne vil derfor skabe grundlag for forskellige dataanalysemetoder som eksempelvis vil kunne bruges indenfor for følgende områder:

 • Forudsige oversvømmelser og reducere negative effekter af klimaforandringer.
 • Sikre mere effektive og bedre patientstrømme i sundhedssystemet.
 • Tilbyde individuel læringsstøtte til børn baseret på analyser af typiske læringsmønstre.
 • Sikre bedre sporbarhed og kvalitet af fødevarer.
 • Reducere danske virksomheders administrative udgifter og skabe øget vækstpotentiale.

Alexandra Instituttet står for projektledelsen. Derudover består samarbejdet af:

 • Københavns Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Systematic
 • VISMA Consulting
 • BusinessMinds
 • Erhvervsstyrelsen
 • Region Midtjylland
 • Digitaliseringsstyrelsen

Herudover deltager en lang række andre private og offentlige virksomheder, som deltager i case-aktiviteter.

Vi rådgiver om, hvor dataene kommer fra, hvordan man opsamler, visualiserer, sikrer og analyserer dem - og hvordan man kan skab ny forretning med data.

Kontakt
Director Cph
Data Science and Engineering Lab Management og direktion
+45 41 15 12 48
Se profil
.