d60

Case

d60

Virksomheden d60 fik et teknologisk løft

Vi har hjulpet d60 med en løsning, der gør det lettere at definere kundeadfærdsmønstre

En vigtig del af funktionaliteten på et salgswebsite er at tilbyde kunden andre produkter ud fra et givet købsmønster. For at definere de mønstre skal data sendes til en server for at blive analyseret af en dertil indrettet algoritme. Den såkaldte click stream på de store websites er efterhånden så intens, at der bliver genereret enorme mængder data. Det kan være en stor udfordring for den algoritme, der skal bearbejde disse data.

For virksomheden D60, der udvikler avancerede business intelligence- og datamining-løsninger for webbutikker som Den Blå Avis, Just-Eat og BilBasen, ville det være en meget stor udfordring selv at skulle dykke ned i arbejdet med at analysere og optimere den anbefalingsalgoritme, de anvender. Derfor indgik de et samarbejde med Alexandra Instituttet, som skulle resultere i en løsning, der gør kundeadfærdsmønstrene mere overskuelige.

Det viste sig, at algoritmen, som hedder FP-growth og blandt andet anvendes af Microsoft, ikke er velegnet til at køre på små maskiner og derfor heller ikke velegnet til at køre på distribuerede systemer, som det er tilfældet i skyen.

Vi besluttede derfor for at re-designe algoritmen for at undgå, at den hver gang skal transportere hele datasættet med til modtagermaskinen men kun den del af strukturen, der er nødvendig for at bygge den samlede struktur op på det tidspunkt, hvor algoritmen bliver eksekveret. Ved tests på d60’ egne servere kørte algoritmen efter redesign mange gange hurtigere og med samme outputkvalitet som før.

Den data science motor, d60 brugte, kunne ikke skalere til deres kunders behov. De kontaktede derfor Alexandra Instituttet for at få hjælp til at lave en distribueret version af deres motor, der kunne køre optimalt i et visualiseret miljø (Public Cloud eller On-Premise).

Gennem samarbejdet med Alexandra Instituttet lykkes det at få skabt en ny distribueret data science motor, som kunne løfte d60's behov. Der blev tilført ny viden inden for data science algoritmer. Specifikt inden for association og regel mining og for anbefalingsmotorer (recommendation engines). Der var også behov for viden omkring distribueringsalgoritmer. Der blev publiceret en videnskabelig artikel om metoden: "Message-driven FP-growth",  samt præsentationer ved GOTO konferencen. Der blev også arbejdet med cloud-systemer og prissætning i projektet.

Efterfølgende forsatte samarbejdet mellem Alexandra Instituttet og d60, hvor d60 bl.a. gennem projektet med Alexandra Instituttet så et potentiale i at opbygge en data science gruppe in-house. I 2013 lancerede d60 et nyt søsterselskab Raptor med fokus på netop disse typer af data science ydelser.

Projektet blev udarbejdet i samarbejde med virksomheden d60, der udvikler avancerede business intelligence- og datamining-løsninger.

Vi kan hjælpe dig og dine kunder med at effektivisere dataanalyse og finde mønstre i store datamængder.

Kontakt os for uvildig rådgivning!

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.