Alexandra Instituttet A/S // Cases // COBE – Confidential Benchmarking

COBE – Confidential Benchmarking

Case

COBE – Confidential Benchmarking

Sammenlign fortrolige oplysninger – uden at afsløre dem

Med moderne kryptografi får virksomheder nye, sikre benchmarkingløsninger.

I COBE-projektet (Confidential Benchmarking) har økonomer og dataloger samarbejdet om at designe og udvikle prototyper, der udfører benchmarking baseret på Secure Multiparty Computation (SMC) og en række økonomiske teorier.

Benchmarking er en service, som mange virksomheder efterspørger for at kunne sammenholde deres præstation med virksomheder i samme branche. Det kræver dog villighed til at udlevere stærkt følsomme data til en tredje part, der udfører sammenligningen. Benchmarking kan derfor være en dyr fornøjelse, der kræver tunge sikkerhedsprocedurer. 

Moderne kryptografi kan levere en helt anderledes løsning, der er både billigere og mere sikker. Projektet har derfor udviklet en række prototyper, som udfører benchmarking efter SMC-metoden og afprøvet prototyperne i konkrete anvendelser.

Moderne kryptografi kan levere en benchmarking-løsning, der er både billigere og mere sikker end traditionelle løsninger.

COBE-projektet havde til formål at vise, at Secure Multiparty Computation (SMC) kan anvendes til at udføre mere komplekse beregninger end opnået i hidtidig forskning. Det blev gennemført ved at udvikle nye kryptografiske protokoller, algoritmer og prototyper.

Ved projektets afslutning blev en demo gjort offentligt tilgængelig, således at potentielle brugere og andre interesserede kan se, hvordan systemet virker.

Secure Multiparty Computation (SMC) er en teknologi, der gør det muligt at foretage beregninger på krypterede tal. 

Med SMC kan en række servere i fællesskab beregne resultatet af en vilkårlig funktion uden at kende inputtet til funktionen. Det sker ved, at hver server kun modtager partiel information om hvert enkelt input. Den partielle information der sendes til den enkelte server (i nogle tilfælde til flere servere) afslører ikke noget om selve inputtet. Men ved brug af de rigtige kryptografiske værktøjer, kan serverne alligevel arbejde sammen om at beregne et resultat.

Ved hjælp af SMC kan man derfor lade deltagerne levere deres data på krypteret form og derefter regne på data, mens de stadig er krypterede. Det vil producere resultater, der også er på krypteret form, og dermed vil det eneste, der bliver kendt, være resultatet, som parterne er enige om at dekryptere, og som ikke kan misbruges.

Tanken med den SMC-baserede løsning er derfor at oprette et fælles system, som alle brugere i fuld fortrolighed kan tilgå online. Forespørgslerne bliver krypterede, ligesom kundedataene og løsningerne.

SMC-baserede løsninger adskiller sig dermed fra traditionelle systemer, hvor man skal stole på enkeltpersoner eller organisationer ved samkøring af data.  

 

 

I projektet har der været en betydelig videnoverførsel mellem forskningsmiljøet og virksomheder. Danske virksomheder har dermed fået viden om, hvordan de kan anvende Confidential Benchmarking for at optimere deres forretning. Et årligt seminar og adgang til et omfattende netværk via Alexandra Instituttet har bidraget til dette.

Sammen med virksomhedspartnerne har projektet afprøvet de udviklede prototyper i disse anvendelser:

  • Miljøstatistikker til shippingbranchen
  • Benchmarking-system til interbankmarkedet   
  • Bonusordninger baseret på relativ performance 
  • Systemer der synliggør enhedsomkostninger ved produktion

Disse anvendelser er kun nogle eksempler på områder, hvor SMC-baserede løsninger kan anvendes med store samfundsmæssige fordele.

Vi har hjulpet landbruget og
banksektoren.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.