The Alexandra Institute // Cases // CityPulse

CityPulse

Case

CityPulse

Byen får nyt liv med smarte tjenester og services

Projektet udvikler en fælles platform, der kan håndtere store mængder realtidsdata, så de kan bruges til udvikling af nye smart city-tjenester.

I EU-projektet CityPulse bidrager Alexandra Instituttet til, at byens data kan anvendes til udvikling af nye smart city-tjenester.

Projektet skal udvikle en prototype og demonstrere de vigtigste koncepter i et bymiljø og evaluere resultaterne, således at de fremover kan anvendes til udvikling af nye, intelligente tjenester og services til gavn for borgere og beslutningstagere.

Baggrunden for projektet er, at flere og flere byer er begyndt at tilbyde borgerne services baseret på store mængder realtidsdata. Men en række problemstillinger står i vejen for at indføre smart city-applikationer. Det er for eksempel vanskeligt at samkøre data fra forskellige kilder, ligesom det er en udfordring at udtrække opdaterede realtidsdata fra store, dynamiske datakilder. I dag imødegår man som oftest udfordringerne ved at udvikle løsninger til specifikke formål, hvilket blot fører til siloarkitektur. 

For at bygge bro mellem teknologier og domæner, skal projektet udvikle en skalerbar, fleksibel og robust platform, der skal gøre det muligt: 

  • at virtualisere data fra forskelligartede datakilder
  • at analysere store datamængder
  • at udvikle semantiske værktøjer, så data kan fortolkes af en computer 
  • at udvikle realtids-applikationer til smart cities, som er baseret på intelligente genbrugskomponenter

Alexandra Instituttets rolle er at kortlægge behov til platformen. Det sker bl.a. gennem indsamling og analyse af scenarier fra interessenter i CityPulse-projektet. Med denne tilgang får platformen større gennemslagskraft i den virkelige verden, idet kravene til platformen er defineret ud fra virkelige udfordringer.

Desuden skal Alexandras Instituttets udvikle prototyper oven på platformen. Det er med til at kvalificere CityPulse, da prototyperne viser, hvordan platformen kan bruges, og hvad hensigten er med at have en realtidsorienteret platform.

I CityPulse-projektet bruger vi bl.a. CKAN (en open data platform) og CAN (et big data analyseværktøj fra University of Surrey).

Derudover gør vi brug af en række workshop-baserede metoder.

De forventede forskningsresultater er ny viden om realtids-datastrømme, og hvordan der foretages realtids-analyser på disse datastrømme. Projektet vil udgive en række videnskabelige publikationer inden for dette felt.

Projektet har også en lang række forretnings- og samfundsmæssige perspektiver for forskellige aktører:

  • IoT-producenter: CityPulse vil bidrage til device-markedet på tværs af domæner. CityPulse vil gøre brug af eksisterende løsninger og udvikle avancerede metoder til event processing og data stream reasoning. 
  • Byer: CityPulse vil bidrage til at løse byernes sammenhængende udfordringer, så de kan optimere deres ressourcer inden for f.eks. energi, transport, erhvervsnetværk og andre services. Med CityPulse kan forskelligartede sensordata integreres og behandles effektivt.
  • Softwareleverandører: CityPulse vil mindske omkostningerne ved interoperabilitet og hurtigt gøre en bred vifte af løsninger tilgængelige for få eller ingen ekstra omkostninger. Hermed sker der et skifte fra brugertilpasning til egentlig værdiskabende innovation.
  • Telecom-operatører: Med CityPulse middleware kan operatørerne opnå større effektivitet og tjene penge på smart city-scenarier, hvor omkostningerne ved en service holdes op mod den reelle værdi for kunden, ligesom operatørerne kan varetage styringen af IoT infrastrukturerne.
  • Slutbrugere: CityPulse vil bidrage til at gøre hverdagen bedre for borgerne ved at tilbyde smarte applikationer, der sikrer effektiv brug af offentlige ressourcer – både mht. tid og penge (f.eks. på transportområdet). Rammeløsningen vil skabe brugerorienterede systemer til beslutningsstøtte baseret på sensordata i realtid.

Vil du i gang med at udvikle smart city-løsninger?

Kontakt os og hør om mulighederne.

Kontakt
IT-byen Katrinebjerg

Åbogade 34

8200 Aarhus N
+45 70 27 70 12
.